Praktikusan a felvételiről


Ossza meg!


Alábbi bejegyzéseinkben megtalálja a jelentkezéshez és a felvételihez szükséges alapvető információkat és anyagokat.


Általános felvételi információk 

 

 • Fontos időpontok 

A 2024 szeptemberében induló képzésekre a felvételi jelentkezési határidő:  2024. május 28. 

A felvételi vizsga várható időpontja: 2024. június 17-21. 

Nyílt nap:  március 9. – IDE kattintva lehet regisztrálni.

Felvételi előkészítő tanfolyam

 • A jelentkezés módja 

A Főiskola nem a központi felvételi eljárás jelentkezési lapját használja! 

Kitöltöm az online jelentkezési lapot, IDE kattintva.

A jelentkezési lap beadható papír alapon is INNEN letöltve, személyesen vagy postai úton eljuttatva a Főiskola Tanulmányi Osztályára.  

A Főiskola címe: 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola,
1039 Budapest, Attila utca 8. 

 • A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– érettségi bizonyítvány 

Online jelentkezési lapon történő jelentkezés esetén a csatolandó dokumentumok beszkennelve is feltölthetők. 

A felvételi eljárás díja 4.000 Ft, melyet a felvételi vizsgán kell kifizetni készpénzben. 

 • Pontszámítás 

Főiskolánkon nem a középiskolai teljesítmény vagy az érettségi eredmények alapján történik a pontszámítás, hanem a nálunk tett felvételi vizsga eredménye számít. A felvételi jelentkezés benyújtásához nem szükséges az emelt szinten tett érettségi vizsga vagy a középfokú nyelvvizsga megléte. A felvételi nem nehéz. Felkészülését többféle módon is segítjük: írott jegyzettel, a szükséges jógaászanák képeivel, valamint rövid felkészítő tanfolyamokkal. 

 

Képzéseinkről 

 

Vaisnava jógamester (alap)szak (Nappali/Levelező) 

A vaisnava jógamester szakon folyó oktatás célja a vaisnava hittudományban jártas olyan szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a jógaszentírásokat és ezek magyarázatait, a jógahagyományokhoz kapcsolódó vallásfilozófiát és azok alkalmazását, a hinduizmus irányzatait, különös tekintettel a vaisnavaizmusra, a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét és körülményeit. Ismerik a szanszkrit nyelvet, a jóga különféle gyakorlati elemeit (ászanák, meditáció és légzőgyakorlatok), illetve azok élettani hatásait, valamint az általános anatómiát, élettant, s az általános egészségtannal kapcsolatos ismereteket. Ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életében, s mindezeket képesek továbbadni, tanítani és fejleszteni. A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

BHF-vaisnava-jogamester-BA-2024

 

Vaisnava teológia (alap)szak (Nappali/Levelező) 

A vaisnava teológia alapszak mindenki számára nyitott, felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül. A vaisnava teológia alapképzési szakon folyó oktatás célja olyan, a vaisnava hittudományban jártas szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a vaisnava vallás filozófiai rendszerét, szentírásait és a vaisnavizmus nyugati elterjedésének történetét, valamint a világvallások teológiai rendszereit. Ugyancsak céja, hogy a hallgatók a képzés során jártasságot szerezzenek a szanszkrit nyelvben, az alapvető kommunikációelméletben és gyakorlatokatban, a védikus tudományokban és művészetekben. A végzett hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

BHF-vaisnava-teologia-BA-2024

 

Vaisnava teológia mesterszak (Levelező) 

A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait. 

A gaudíja-vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Gószvámík kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben. 

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre. Megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához. 

 

Ösztöndíj vagy tandíj?

 

Mennyibe kerül az önköltséges képzés?
 • Vaisnava jógamester szakon (nappali és levelező tagozaton egyaránt) az önköltséges képzés ára 170 000 Ft/félév
 • Vaisnava teológia alapszakon (nappalin csakúgy, mint levelezőn) az önköltséges képzés ára 135 000 Ft/félév.
 • Vaisnava teológia mesterszakon (csak nappali tagozaton indul)  az önköltséges képzés ára 170 000 Ft/félév. 
Ki veheti igénybe az államilag támogatott képzést?

Minden magyar állampolgárnak joga, hogy a Nemzeti Felsőoktatási törvényben meghatározott feltételek szerint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson állami ösztöndíjasállami részösztöndíjas, vagy önköltséges képzésben. A törvény szerint – állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal – összesen 12 féléven át folytathatod tanulmányaidat a felsőoktatásban. Ebből a támogatási időből egy-egy szak elvégzésére a szak képzési ideje plusz két félévet lehet igénybe venni. Tehát főiskolánkon a 3 éves (6 féléves) BA szakjainkra – ugyanazon a szakon –  az állam által biztosított 12 félévből maximum 8 félévet lehet elhasználni. Ha neked még van az állam által biztosított 12 félévből felhasználható féléved, azt a főiskolánk bármelyik szakán igénybe veheted.

 

Nappali vagy levelező?

 

Órabeosztás a nappali és a levelező tagozaton.

Jógamester szakon

Nappalis képzésben a tanórák kedd-szerda-csütörtök-pénteki napokon 8:00–14:30 óráig, illetve e napok egyikén 7:30–14:30 óráig kerülnek megtartásra. A jógagyakorlati órák heti 3 alkalommal (melyek közül 2 általános jógaóra, 1 pedig kiegészítő jógaóra) beépülnek az órarendbe.

Levelezős képzésben az elméleti tanórák szombati napokon 09:00-17:30 óráig kerülnek megtartásra félévenként 11-14 alkalommal. A gyakorlati jógaórák két részre oszthatók:

  • Az általános jógaórák hetente egy hétköznap délután kerülnek megtartásra félévenként 13 alkalommal.
  • A kiegészítő jógaórák szombati napokon, nulladik órában (07:15-08:45), illetve tanítás után (17:45-19:15) kerülnek megtartásra félévenként 4-4 alkalommal.
Teológia szakon

A nappalis képzésben a hallgatók tanóráira kedd-szerda-csütörtök-pénteki napokon 8:00-14:30 óráig kerül sor.
A levelező munkarendű képzésben pedig a hallgatók tanórái félévenként 11-13 alkalommal, szombati napokon zajlanak.

 

A felvételi és segítség a felkészülésben

 

Az elméleti felvételi vizsga – vaisnava jógamester BA és vaisnava teológia BA szakra egyaránt

Az ismeretfelmérés szóbeli vizsga keretében történik.

A védikus filozófia jegyzet alapján lehet felkészülni, amely innen letölthető, illetve kinyomtatható. A jegyzet húsz oldalon mutat be tíz témakört, amelyek ismerete szükséges a felvételin. Egy-egy tétel tehát mindössze két oldal terjedelemben megismerhető és elsajátítható! A felvételin e tíz tétel közül fogsz húzni egyet és beszélni róla néhány percig. 

A védikus filozófia jegyzet mellett további, kiegészítő információkat tartalmaz még a tételekről az alábbi két letölthető könyv is. Ezek ismerete nem kötelező, csupán segíthetik a mélyebb megértést: 

Elméleti téren a megadott jegyzet alapján otthon is kényelmesen fel lehet készülni a felvételire. Azoknak, akik még magabiztosabbak szeretnének lenni, a Védikus filozófia tanfolyamunkat ajánljuk (bővebb információ és jelentkezés: ITT), amely pontosan a felvételi tételeket veszi sorra. 

Az írásbeli felvételi vizsga – vaisnava jógamester BA és vaisnava teológia BA szakra egyaránt

Az írásbeli vizsga célja a jelentkezők magyar nyelvi kompetenciájának és fogalmazási képességeinek a felmérése.

Gyakorlati felvételi vizsga a jógamester szakra

A gyakorlati vizsga keretein belül a pályaalkalmassági vizsgálat során az oktatók a szakképzettség megszerzéséhez szükséges képességeket is figyelik. 

A felvételi vizsga során nemcsak a bemutatandó ászanák nevei hangzanak el, hanem a felvételiztető oktató instruálja is – kis csoportban – a felvételizőknek a gyakorlatokat. Az értékelésnél a gyakorlat tudatos, lépésről lépésre történő kivitelezését és lebontását, valamint a kettő között annak több légzésig való kitartását figyeljük meg. A gyakorlati felvételi vizsga során a jelentkezők kommunikációs készségét, verbális képességeit, a figyelem fenntartására való készségét és mozgáskoordinációs korlátait is figyelembe vesszük

A gyakorlati vizsgán való részvételhez szükséges a jelentkező által aláírt felelősség-vállalási nyilatkozat (INNEN letölthető). 

A vaisnava jógamester alapképzési szakra való felvételi vizsga gyakorlati része az itt felsorolt jógaászanák számonkéréséből áll. 

A felkészüléshez javasolt egy szakképzett jógaoktató segítsége, illetve a Főiskola kezdő jógatanfolyama, vagy ászanafelkészítő kurzusa.
Kérjük, a honlapunkon a jógatanfolyamokközött  tájékozódj, hogy indul-e még nálunk a felvételi előtt olyan ászanafelkészítő kurzus, vagy jógatanfolyam, amely segíthet a felkészülésben. 

További segítségként a teljesítendő ászanák rövid videói ITT találhatóak.

A vaisnava teológia MA képzés legközelebb a 2025/26-os tanévben indul. A szakról bővebb információ IDE kattintva található.

 

További praktikus információk

 

Megközelíthetőség

Főiskolánk a főváros északi, budai felén, a közkedvelt III. kerületben, Csillaghegyen található. Elhelyezkedésének előnye, hogy zöldövezeti városrész, és emellett még kiváló közlekedéssel is rendelkezik. A Margit-híd Budai hídfőtől tömegközlekedéssel 25 perc alatt elérhető hétköznap és hétvégén egyaránt.

Az autóval érkezők számára ingyenes parkolási lehetőség van az udvarunkon, és a környező zöldövezeti utcákban is díjmentes a parkolás.

Étkezési lehetőség

A szomszédos Lélek Palotájában lévő Govinda Étterem változatos vegetáriánus és vegán étkezési lehetőséget biztosít a Főiskola hallgatóinak is.

Szociális és lakhatási ösztöndíjak

Főiskolánkon – elsősorban nappali tagozaton – különböző jogcímeken (például rendszeres/rendkívüli szociális ösztöndíj, szociális alaptámogatás, lakhatási támogatás) lehetséges ösztöndíjakat igényelni, ezekről bővebb felvilágosítást a Tanulmányi Osztályon kérhetsz.

Diákotthon Főiskolánkon

Lehetőség nyílik arra, hogy néhány hallgatónk kedvező anyagi feltételekkel Főiskolánk újépítésű apartmanházában lakhasson, amely gyalogosan 5 perc sétára található – jó városi közlekedéssel, a Csillaghegyi HÉV-megállóhoz közel. Ennek feltételeiről a Tanulmányi Osztály tud adni további tájékoztatást. Az apartmanházról részletes információ ide kattintva olvasható.

 

 

 

Ha olyan egyéni kérdésed merülne fel, amelyre nem találsz választ honlapunkon, írhatsz e-mailt a felveteli@bhf.hu címre, illetve igyekszünk telefonon is segítségedre lenni keddtől szombatig 9 és 14 óra között: (1) 321-7787 (0-ás mellék) számon.

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.