Erasmus


Ossza meg!


Magyar


Nemzetközi iroda elérhetőségei

E-mail: erasmus[kukac]bhf.hu

Intézményi koordinátor: Dr. Rátkai Gergő Péter – Gauraszundara Kripámója Dásza (főiskolai docens)

Részvétel az Erasmus+ programban

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola az európai felsőoktatási környezetben is egyedülálló szakkínálattal rendelkező felsőoktatási intézmény, amely 2004-től oktatja a hinduizmus vaisnava ágának filozófiáját, kultúráját. A Főiskola 2008-ban áttért a bolognai rendszerre, és elindította vaisnava teológia BA alapszakát, majd 2009-ben a vaisnava jógamester BA képzést, mely utóbbi az egyetlen akkreditált felsőfokú diplomát adó jógaképzés Európában. A Főiskola 2014. szeptemberében indította el vaisnava teológia MA képzését, a Vaisnava jógatanulmányok MA képzésre pedig 2021-ben szerzett akkreditációt. Ez utóbbi képzésével egy fiatal, de egyre szélesebb körben kutatott diszciplína egyetlen magyarországi képviselője.

A Főiskola 2018-tól érvényes megújított tanterve magas színvonalú filozófiai, nyelvi, kultúrtörténeti és gyakorlati kurzusokat kínál BA és MA szinten egyaránt. 2021-től angol nyelvű kurzuskínálatunkat folyamatosan bővítjük elismert nemzetközi vendégoktatók és szerzetestanárok segítségével. A 20 éves hazai, magyar nyelvű oktatási tapasztalatainkra alapozva folyamatban van angol nyelvű BA és MA képzések kidolgozása is.

Az BHF számára kitüntetetten fontos, hogy az általa képviselt többezer éves múltra visszatekintő hagyománnyal összhangban, jelen legyen, aktívan részt vegyen a nemzetközi tudományos élet diskurzusában, ezért a Főiskola újraalkotja saját modernizációs stratégiáját. A nemzetköziesítés kitüntetetten fontos része ennek a megújulási tervnek. Ebben a tekintetben számos ponton fejleszthető és fejlesztendő a nemzetközi kapcsolatrendszerünk.

Fontosnak tartjuk a hazai és nemzetközi kapcsolataink folyamatos bővítését, természetesen a diákjaink és oktatóink, munkatársaink igényeinek megfelelően. Hosszú távú, aktív együttműködéseket keresünk, amelyek Főiskolánk akadémiai és stratégiai célkitűzéseinek is megfelelnek. Az intézményközi megállapodások megkötésének kezdeményezése természetesen a hallgatók igényeinek felmérése után kezdődik.

A Főiskola küldetése az, hogy az európai hindu közösség tudományos és szellemi központjaként működjön, ­− legkivált a vaisnava irányzat szellemi centrumaként, − amely egyszerre és egyaránt elkötelezett a hagyomány és a modernitás értékei iránt. Intézményünk színvonalú képzést biztosít a vaisnava és nem-vaisnava közösségekben egyaránt tevékeny, új szakember-generáció számára, illetve a jógatudományok és a vaisnava teológia jövendő tudósai számára, származásuktól, családi hátterüktől függetlenül. Éppen ezért a Főiskola tevékenységeinek minden formájában igyekszik magáévá tenni az interkulturális szemléletet, és tisztelettel fordul a különböző kultúrákból és háttérből érkező emberek felé. A Főiskola tehát egy olyan nemzetközi intézmény kíván lenni, ahol az oktatást és a kutatómunkát a sokszínűség jellemzi; ami távlatokat nyit, és segíti az interkulturális gondolkodást.

Ennek a küldetésnek a teljesítéséhez a nemzetköziesítés egyfelől azzal járul hozzá, hogy megjeleníti a Főiskolát a szakkínálata által lefedett tudományágak nemzetközi tudományos diskurzusában, illetve ennek révén felkészíthető egy olyan új szakember és kutatógeneráció, akiknek minden képességük és ismeretük meglesz hozzá, hogy magabiztosan eltájékozódjanak a globalizált világban. A BHF képzési-kutatási profilja azt valószínűsíti, hogy a Főiskola az Európai Kutatási Térség tagországaival és a tengerentúli — főként Dél-Kelet ázsiai országok — intézményeivel egyaránt együtt tud majd működni.

Mindezek mellett a Főiskola továbbra is támogatja és segíti hallgatóit, hogy eljussanak olyan külföldi országokba, ahol eredeti környezetben tudják megtapasztalni a vaisnavizmust, mint vallást és kulturális gyakorlatot. Fontosnak tartjuk, hogy ösztönözzük diákjainkat a külföldön végzett tanulmányok élményének megtapasztalására, hiszen kompetencia- és készségfejlesztés mellett magas szintű önállóságot is tanulhatnak a kint töltött idő alatt.

Fontos számunkra az is, hogy olyan intézményekkel alakítsunk ki partnerséget, amelyek megfelelnek oktatóink szakmai munkájának és kutatási területeinek, valamint lehetővé teszik számukra, hogy különböző nyelveken tanítsanak. Oktatóink rendszeres képzésben részesülnek akadémiai angol nyelven. A vendégoktatók rendszeresen tartanak előadásokat angol nyelven. Egyes munkatársak francia, olasz és német nyelven is tudnak előadásokat tartani.

Így a tervek szerint a nemzetközi tevékenységek elkezdhetik áthatni a főiskola működésének minden szintjét, és alapvető elemét tudják képezni a felsőoktatási intézmények mindhárom fő küldetési összetevőjének, így az 1) oktatásnak, 2) kutatásnak, fejlesztésnek és innovációnak, valamint 3) a harmadik küldetési tevékenységeknek.

A Főiskola rövid- közép- és hosszútávú célja tehát, hogy a hallgatók, oktatók és az adminisztratív személyzet mobilitásáért dolgozzon, ezzel is hozzájárulva a nemzetközi folyamatok magasabb szintű megértéséhez, hogy nemzetközileg elismertebbé váljon. A Főiskola ugyancsak fejleszteni kívánja azokat a feltételeket, amelyek a Magyarországról vagy nemzetközi intézményekből érkező hallgatók, oktató és adminisztratív munkatársak befogadását előmozdítják. Így a nemzetközivé válás határozza meg az intézmény működését a közeljövőben, ami ezzel természetes részévé válik majd a Főiskolán folyó oktatásnak és kutatásnak.

A fenti célok minél hatékonyabb elérése érdekében a Főiskola igyekszik fejleszteni a nemzetközi programjait, újabb és újabb együttműködési lehetőségeket keresve az ország határain túl.

A Főiskola kiemelten fontosnak tartja az Erasmus + programban való részvételt, hiszen a XXI. század Európájában a nemzetköziesedés a modernizáció elkerülhetetlen része, amely nélkül az oktatási piacon való részvétel nem lehet teljes értékű és versenyképes.

 


English

 

International office contact details

E-mail: erasmus[at]bhf.hu

Institutional coordinator: Dr. Gergő Péter Rátkai – Gaurasundara Kripamoya Dasa (assistant professor)

 

Participation in Erasmus+

The Bhaktivedanta College (BHF) is a unique higher education institution in the European higher education environment, teaching the philosophy and culture of the Vaishnava branch of Hinduism since 2004. In 2008 the College switched to the Bologna system and launched a BA in Vaisnava Theology and in 2009 a BA in Vaisnava Yoga Master, the only accredited college level Yoga programme in Europe. The College launched its MA in Vaisnava Theology in September 2014 and the MA in Vaisnava Yoga Studies gained accreditation in 2021. The latter is the only Hungarian representative of a young but increasingly widely researched discipline.

Thus, the College’s renewed curriculum from 2018 offers high quality courses in philosophy, language, cultural history and practice at both BA and MA level. From 2021, we continue to expand our English language courses with the help of renowned international guest lecturers and monks. Based on our 20 years of experience in teaching in Hungarian, we are also developing BA and MA courses in English.

The BHF is committed to being present and active in the international academic discourse, in line with its ancient tradition, and is therefore redefining its own modernisation strategy. Internationalisation is an essential part of this renewal plan. In this respect, our international relations can and should be developed in a number of areas.

We consider of importance to the continuous expansion of our national and international contacts, naturally in line with the needs of our students, teachers and staff. We are looking for long-term, active partnerships that meet the academic and strategic objectives of our College. The initiation of inter-institutional agreements will of course begin after the assessment and the evaluation of the needs of our students.

The mission of the College is to act as an academic and intellectual centre for the European Hindu community —especially for the Vaishnava branch—, committed to the values of both tradition and modernity. Our institute therefore provides high quality training for a new generation of professionals, both active in the Vaishnava and non-Vaishnava communities, and for future scholars of Yoga studies and Vaishnava theology, irrespective of their religious background. That is why the College strives to embrace an intercultural approach in all its activities, and to respect people from different cultures and backgrounds. The College therefore aims to be an international institution where teaching and research are characterised by diversity, which opens up new perspectives and promotes intercultural thinking.

Internationalisation contributes to this mission by bringing the College into the international scientific discourse of the disciplines it covers, and by preparing a new generation of professionals and researchers with the skills and knowledge to confidently navigate a globalised world. The BHF’s training and research profile means that the College is likely to be able to work with both the European Research Area and overseas institutions, particularly in South Asia and in North America, which is an increasingly important region outside the EU.

In addition to this, the College continues to support and assist its students to travel to foreign countries where they can experience Vaishnavism as a religion and cultural practice in an authentic environment. We also believe it is important to encourage our students to experience studying abroad, as they can learn a high level of independence, as well as developing their competences and skills during their time abroad.

It is also important for us to establish partnerships with institutions that are appropriate to the professional work and research areas of our lecturers, as well as to enable them to teach in different languages. Our teaching staff has a regular training in academic English. The guest lecturers regularly lecture in English. Certain staff members can also lecture in French, Italian and German.

Thus, it is envisaged that international activities can begin to permeate all levels of the College’s operations and form an essential element of all three of the main mission components of higher education institutions, namely 1) education, 2) research, development and innovation, and 3) the third mission activity.

The short-, medium- and long-term goal of the College is therefore to work for the mobility of students, teachers, and administrative staff, thus contributing to a better understanding of international processes and to become more internationally recognised. The College also aims to develop the conditions that promote the admission of students, teaching and administrative staff from Hungary or international institutions. In this way, internationalisation will determine the functioning of the institution in the near future, which will thus become a natural part of the teaching and research at the College.

In order to achieve the above goals as effectively as possible, the College is striving to develop its international programmes, seeking new opportunities for cooperation beyond the country’s borders. The implementation of the KA1, KA2 KA3 sub-programmes of the Erasmus programme will enable the BHF to develop partnerships with other theological institutions and to renew its existing collaborations.

The College considers participation in the Erasmus+ programme to be of the utmost importance, as internationalisation is an inevitable part of modernisation in 21st century Europe, without which participation in the education market cannot be fully valuable and competitive.

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.