Névadónk, az ISKCON alapítója


Ossza meg!


A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) alapítója 1896. szeptember 1-én született Kalkuttában.


1896-1915: Vallásos család – vallásos neveltetés

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) alapítója 1896. szeptember 1-én született Kalkuttában. Abhay Charan De néven látta meg a napvilágot. Édesapja, Gour Mohan De sikeres kereskedő volt, édesanyját Rajaninak hívták. Születésekor az asztrológus különleges jóslatot mondott: “Amikor a gyermek felnő s hetvenéves lesz, átkel az óceánon, és a vallás nagy prófétájaként száznyolc templomot nyit majd”. Abhay apja vaisnava volt, s gyermekét is annak nevelte. Gour Mohan vaisnava jövőt álmodott fiának: bevezette a vaisnava kultúrába, s mikor a kis Abhay már 6-7 évesen gyakorolni szerette volna a vallás egyes elemeit, mindenben segítette és támogatta őt. Rendszeresen látott vendégül szádhukat az otthonában, s mindig megkérte őket: “Kérlek, áldjátok meg a fiamat!” Az egyetlen fontos dolog, amit Abhay nem apjától, hanem lelki tanítómesterétől tanult, az a transzcendentális irodalom nyomtatása és terjesztése volt.

1916-1931: Egyetemi évek – első találkozás a lelki tanítómesterével

Abhay 1916-ban, 20 éves korában a Kalkuttai Egyetem hallgatója lett. Egyetemi évei alatt a Gandhi vezette függetlenségi mozgalom hatása alá került, és a független India eszméje magával ragadta. 1920-ban, miután befejezte a tanulmányait és letette a vizsgáit, Gandhi akkori felhívásának eleget téve, visszautasította a diplomát, így fejezve ki tiltakozását az angol elnyomás ellen.

1922-ben, 26 éves korában barátja unszolására ellátogatott egy vaisnava központba, ahol találkozott későbbi lelki tanítómesterével, Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákurával. Abhayra mély benyomást tett, ahogy a mester elmagyarázta: a függetlenségi mozgalom célja átmeneti, és nem vezet a tökéletességhez. Bhaktisziddhánta már ekkor hangsúlyozta a vaisnavizmus prédikálásának jelentőségét, ám Abhay ekkor még mit sem értett szavaiból. Prabhupáda gyakran visszaemlékezett, hogy valójában azon az estén fogadta el Bhaktisziddhánta Szaraszvatít lelki tanítómesterének.

1932-1936: Avatás – elhatározás

Abhay – ekkor már feleségével és családjával együtt – Kalkuttából Allahabadba költözött. Gyógyszerész-üzletkötő lett, s bár igyekezett eltartani családját, mindinkább a lelki élet felé fordult. Ekkor fedezte fel saját vaisnava örökségének mélységét és egyetemes, mindenkire érvényes, magasztos mondanivalóját.

1932-ben, 36 évesen, első találkozásuk után 10 évvel kapott avatást, és Bhaktisziddhánta Szaraszvatí tanítványa lett. Az elkövetkező négy évben egy tucatszor találkozott lelki tanítómesterével, aki különleges figyelemben részesítette őt. Beszélgetéseik során többször is kifejezte vágyát Abhaynak: szeretné, ha az egész világon elterjedne a vasinavizmus, méghozzá a könyvnyomtatás és a könyvterjesztés által.
1936 decemberében Bhaktisziddhánta Szaraszvatí 63 évesen elhagyta ezt az anyagi világot. Halála előtt egy hónappal levelet írt Abhaynak: “Meggyőződésem, hogy képes vagy angolul elmagyarázni gondolatainkat és érveinket azoknak, akik nem beszélnek ezeken a nyelveken [bengáliul és hindiül]. Ez neked és hallgatóságodnak is hasznára válik majd. Minden remény megvan rá, hogy kiváló angol prédikátor legyen belőled.”

1936-1964: A prédikálás fellendülése – lemondás a családi életről

Élete következő, Indiában eltöltött harminc éve nem más, mint annak az egyetlen és egyre növekvő vágynak a története és beteljesülése, hogy kiváló angol nyelvű prédikátorrá váljon. Családja eltartása mellett egyre több energiát szentelt a vasinavizmus terjesztésének. Elindította a Vissza Istenhez magazint, melyet saját kezűleg írt, sokszorosított és terjesztett. Megalapította a Bhakták Ligája nevű szervezetet, amelynek önálló központot is szerzett, emellett pedig előadásokat, prédikáló programokat tartott.

Szerette volna, ha családja is támogatja tevékenységeit, de csak a biztos megélhetést várták tőle. 1950-ben, 54 éves korában erős elhatározással az indiai hagyománynak megfelelően teljesen lemondott a családos és világi életről. Ezután bár ṇehéz körülmények között élt, és nehezen tudta magát és magazinját fenntartani, India legszentebb helyére, Vrindávanába zarándokolt. Itt írt, tanulmányozta a szentírásokat, és innan utazott naponta Delhibe, hogy a magazinja kiadását intézze, és hogy terjessze azt.
1965-1977: A Krisna-hit elterjesztése Nyugaton – Az ISKCON megalapítása
1965. augusztus 13-án egy teherhajó fedélzetén útnak indult Kalkuttából azzal a szándékkal, hogy elterjessze a Krisna iránti odaadást, a Krisna-tudatot az egész világon. Tudta, hogy ehhez előszőr Amerikát kell meggyőznie. Biztos volt benne, hogy ha ott sikerrel jár, utána az egész világon elterjed majd a Krisna-tudat filozófiája.

69 évesen vágott neki az Atlanti-óceánt átszelő utazásnak. Az utazás során tengeri betegségben szenvedett és több szívrohamot kapott, de Bhaktivedanta Swami úgy érezte, hogy az Úr védelmezi: a heves szívrohamok nem tértek vissza és tengeri betegsége is elmúlt. A Jaladuta 1965-ös óceáni útja csöndes volt. Pandia kapitány kijelentette, hogy egész pályafutása alatt nem látott még ilyen békés atlanti átkelést. “Ez az Úr kegye”, hangzott Bhaktivedanta Swami válasza.

1965. szeptember 19-én a teherhajó befutott New Yorkba. Mindössze hét dolláral és némi gabonával a zsebében, egy barna esernyővel, egy kis bőrönddel és egy ládányi általa angolra fordított és háromszáz példányban kiadott Srímad-Bhágavatam könyvvel Bhaktivedanta Swami megérkezett az ismeretlen Amerikába. A lehetetlennek látszó küldetést hamar siker koronázta. Megérkezése után egy évvel már hivatalosan is megalapította a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét (ISKCON – www.iskcon.org), amely rohamos fejlődésnek indult. Taglétszáma hamarosan több százra nőtt, sorra nyíltak a nagy amerikai városokban az újabb központjai, vidéken az önellátó farmközösségek, s a fejlődés olyan méreteket öltött, hogy Bhaktivedanta Swami már Amerikán kívül is prédikálhatott. Indiában is létrehozta a szervezetet, több templomot nyitott. Prédikáló tevékenységének utolsó 12 éve alatt a jóslatnak megfelelően a világ különféle országaiban 108 templomot és több farmközösséget alapított, tizennégyszer körbeutazta a földet, hogy előadásokat tartson, emellett több mint 50 kötetnyi magyarázatokkal ellátott fordítást készített jelentős indiai szentírásokhoz, s több ezer tanítványt avatott fel és vezetett be a Krisna-tudat misztériumába.

1977. november 14-én, 81 évesen, Indiában hagyta el ezt a világot, szeretett tanítványai körében. Eltávozása egy életnyi, Krisnának végzett tiszta odaadó szolgálat végét jelölte. A vaisnavizmus általa vált a világ minden táján ismertté, s az ő ösztönzésére fogadták el a Nyugat lakói is a bhakti, a Krisna iránti odaadás folyamatát az önmegvalósítás eszközeként.

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.