Vaisnava jógamester alapszak


Ossza meg!


Mi vár Önre a jógamester alapszakon? Milyen a képzés?


Igazi, tradicionális

Végzett hallgatóink ismerik a jóga valódi szerepét és lehetőségeit a mai ember életmódjában, és mindezeket sokoldalú szakemberként képesek továbbadni. A főiskolai képzés 6 féléven keresztül nappali és levelező tagozaton folyik, állami finanszírozott és önköltséges formában (170.000 Ft/félév).

Célravezető

A sokezer éves tradíciót hozzuk összhangba a mai modern világgal anélkül, hogy a jóga eredeti céljai elvesznének. Mi a személyiségfejlesztés és az egészségmegőrzés eszközeivel is foglalkozunk, így a 3 év nem jelent hiábavaló vagy túl nehéz elköteleződést.

Elérhető követelményrendszer

Mivel az alapoktól készítjük fel a hallgatókat, azok is jelentkezhetnek a képzésre, akik kezdők a jóga gyakorlásában. Sokan második diplomaként, pályamódosítási szándékkal, egészségmegőrzés céljából, vagy a spirituális fejlődés érdekében választják iskolánkat.

Sokoldalúan alkalmazható

A képzés során ismertetjük a jógagyakorlatokat, és mellette az oktatáshoz szükségszerű tudományos hátteret: anatómiai alapokat, egészség- és táplálkozástant, jógapszichológiát, a relaxáció, a meditáció és a légzés technikáit. Tájékozottá válik a jógahagyományokhoz kapcsolódó filozófia alkalmazásában, valamint rálátása lesz a jóga vallásfilozófiai hátterére, különösen a hinduizmus vaisnava irányzatára.

Példamutató

A BHF-en végzett jógamesterek képesek felmérni gyakorlóik fizikai állapotát, oktatásmódszertanuk átgondolt, felkészültek arra, hogy kezdő szinttől haladó szintig vezessék tanítványaikat. A jógaéletmód testi gyakorlatai mellett, a jóga spirituális aspektusát tudományos alapokon, tiszta forrásból ismerik.

Tudhatja, hogy jó választás az Ön számára ez a szak, ha:

  • komolyan érdekli a jóga és az egészséges életmód
  • egyéb sporttal foglalkozik és bővítené tudását egyedülálló gyakorlatsorokkal
  • ép testben, ép lélekkel szeretne élni
  • mozgásstúdiót, életmódközpontot szeretne vezetni
  • oktatná a stresszmentesítés keleti módszereit
  • érdeklik a nyugati és a védikus személyiségfejlesztési modellek
  • szeret emberekkel foglalkozni
  • szeretne a BHF-es jógamesterek közösségéhez csatlakozni

A jelentkezés feltételei, kimeneti követelmények

Főiskolánkra nem a központi felvételi eljárás keretein belül lehet jelentkezni! A jelentkezés és felvételi vizsgák (pályaalkalmassági, írásbeli, szóbeli) sajátosságairól a felvételi honlapunkon részletes tájékoztatást kaphat.

Idegennyelvi követelmények

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a 2011. évi CCIV. Törvény 49/A. paragrafusának 2023-ban bevezetett módosítása értelmében − más főiskolák, egyetemek gyakorlatát és a leendő hallgatók érdekeit és támogatását maximálisan figyelembe véve − angol szaknyelv bevezetéséről döntött a tanulmányaikat 2023. szeptemberében és azt követően megkezdő vaisnava jógamester és vaisnava teológia BA, valamint vaisnava teológia MA szakos hallgatók esetében.

Ettől az időponttól kezdve kimeneteli feltételként intézményünk nem kér középfokú nyelvvizsgát, azonban az alapszakos képzést végző hallgatóknak legkésőbb az első tanulmányi év végéig, a mesterszakos képzésre jelentkező hallgatóknak pedig a felvételi vizsgáig alapszintű angol nyelvű szövegértési képességet szükséges szerezniük annak érdekében, az intézmény által a tanrendbe bevezetett  angol szaknyelv, vagy azt azt magában foglaló kurzusokon részt tudjanak venni és az ott átadott tudásanyagot el tudják sajátítani.

Ösztöndíj, tandíj

Az önköltséges képzés díja a vaisnava jógamester szakon 170 000 Ft/félév, azonban iskolánkban állami ösztöndíjas képzésre is lehetőség van.

A Vaisnava jógamester BA szak tantárgyainak áttekintéseAz alábbi leírásban olvasható a BHF Vaisnava jógamester alapszak (BA) kötelező tantárgyainak egymásra épülése. A szak a mintatanterv szerint hat félév alatt teljesíthető, ezalatt a hallgatóknak a kötelező tantárgyakon túl szabadon választható kurzusokat is el kell végezniük. Ezeket a szabadon választható kurzusokat a lenti leírás nem tartalmazza. 

A szak tárgyait a következő hét fő csoportra lehet osztani: 

Jógaszentírás

Ászana és pránájáma

Élettudomány

A meditáció elmélete és gyakorlata

Tudományos kutatás

Vaisnava vallásfilozófia és kultúra

Szaknyelv

A Jógaszentírás csoport tartalmazza azokat az ismereteket, amelyeket egy vaisnava jógamesternek el kell sajátítania a filozófia megértése érdekében.

A Bevezetés a védikus szentírásokba kurzus bemutatja a védikus szövegek eredet szerinti, funkció szerinti és tradicionális felosztását, a hallgatók így megismerik a szent szövegek puránákon alapuló típusait. Ehhez kapcsolódik a Bhagavad-gítá 1, a Bhagavad-gítá 2 és a Bhagavad-gítá 3. A Bhagavad-gítá a védikus irodalom egyik alapműve. Ezt tanulmányozva a hallgatók megértik az alapvető filozófiai kifejezéseket és tanításokat, valamint a műben ismertetett jógafolyamatokat és a jóga alapelveit. 

A Bhagavad-gítá 1 előfeltétele a második féléves Bhakti-jóga szentírások – Bhakti-raszámrita-szindhu kurzusnak. Ennek segítségével a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus egyik legfontosabb szentírásának első részét, amely definiálja a bhakti-jógát, azaz az odaadó szolgálatot, annak tiszta formáját, valamint megvilágítja a kettő közötti különbséget A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda interpretációjában. 

A harmadik féléves Upanisadok szintén a Bhagavad-gítá 1re építkezve megalapozza a hallgatók megértését az upanisadoknak a védikus irodalomban betöltött funkciójáról és arról, hogyan alkalmazza A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda az upanisadok tanítását napjaink eseményeire, életkörülményeire, és hogy e tanításokat követve az emberiség milyen mértékben formálhat jogot az anyagi javak birtoklására. 

A második félévben a Rámájana megismerteti a mű helyét a védikus irodalomban, jelentőségét a vaisnavizmus tanításai szempontjából, illetve feltárja a benne rejlő örökérvényű filozófiai, erkölcsi igazságokat s azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A harmadik féléves Mahábhárata a Bhagavad-gítá kerettörténeteként számos hasznos információval szolgál a Bhagavad-gítá megértéséhez és mélyíti a hallgatók tudását a védikus kultúra eszméiről, elveiről, szokásrendszeréről és végső céljáról.

A Jóga-szútra megismerése a harmadik félévtől a hatodikig tart a Jóga-szútra 1, Jóga-szútra 2, Jóga-szútra 3 és Jóga-szútra 4 című tárgyakkal. A tantárgy célja egyrészt bemutatni a Jóga-szútra szerzőjét és korát, hagyomány szerinti azonosságát, másrészt ismertetni a művet, a jóga célját és folyamatait.

A második fő irány a vaisnava jógamesterek számára a gyakorlat, az Ászana és pránájáma tantárgycsoport.

A Bevezető jógagyakorlatok az első félévben bevezeti a hallgatókat a jóga gyakorlati világába és megismerteti velük a jóga elemeit: a bemelegítéseket, az ászanákat, a légzőgyakorlatokat, a relaxációt, a meditációt, valamint ezek alkalmazását, emellett felkészíti a hallgatókat a következő évi gyakorlati órákra, ahol majd egyre nehezebb ászanákkal ismerkednek meg. Erre építkezik a második félévtől az Ászanák és pránájáma 1, Ászanák és pránájáma 2, Ászanák és pránájáma 3, majd az ötödik félévben az Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat 1 és végül a hatodik félévben az Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat 2. Az utolsó két féléves tárgy célja az, hogy az első négy tantárgy során tanult ászanákat, légzőgyakorlatokat és egyéb technikákat rendszerbe foglalja, valamint a hallgatók gyakorolhassák a jógaoktatói szerepet és elsajátíthassák a jógaórák tartásához nélkülözhetetlen módszertani technikákat. Ehhez kapcsolódik az Ászana és pránájáma oktatásmódszertan elmélete tárgy, amely a gyakorlati órákon szerzett tudás elmélyítésével készíti fel a hallgatókat a jógaoktatói szerepre.

 A retorika elmélete és gyakorlata 1 az ötödik, majd A retorika elmélete és gyakorlata 2 a hatodik félévben elősegíti, hogy a hallgatók megismerjék a retorika elméletét és a sikeres nyilvános beszéd eszköztárát. Az órák során a hallgatók rövid beszédek megtartásával az előadókészségüket és oktatói képességeiket is fejlesztik.  

 A negyedik félév végén a Szakmai gyakorlat 2 (Jógatábor) lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy megismerjék a táborszervezéssel kapcsolatos fontosabb tényezőket, illetve elmélyítsék a saját pránájáma-, meditáció- és ászana-gyakorlásukat.

A gyakorlati képzést a hallgatók a negyedik félévtől kezdődően a három féléves Kismama- és gyermekjóga specializáció keretein belül is folytathatják. 

Az Élettudomány tantárgycsoport tartalmazza mindazt az ismeretet, mely a hallgatók tudását tovább bővíti a jóga gyakorlati, mindennapi alkalmazásával kapcsolatban.

Az első félév során az Általános anatómia és élettan 1, a második félévben pedig az Általános anatómia és élettan 2 kurzus a jógamester szakos hallgatók számára olyan általános anatómiai és élettani alapismereteket nyújt, amelyek a jóga gyakorlásához és oktatásához nélkülözhetetlenek, emellett bemutatja az emberi test szervrendszereinek felépítését, szerkezetét, működését és ezek összefüggését. 

Az Egészségtani ismeretek a harmadik félévben anatómiai és egészségügyi alapismeretekkel segíti a hallgatókat abban, hogy jógaoktatói gyakorlatuk során képesek legyenek egyszerű egészségügyi kérdésekre válaszolni és a hozzájuk fordulókat szükség esetén egészségügyi szakemberhez irányítani.

A Jógaélettan 1 a negyedik félévben az ászanákat elemzi a kivitelezésükhöz szükséges izommunkák és az ízületekben létrejövő mozgások alapján, ezáltal bővítve az ászanák pontos végrehajtásához szükséges ismereteket. A félév során szerepet kap a gerinc- és ízületbarát jógagyakorlás szempontjainak elsajátítása is. A Jógaélettan 2 az ötödik félévben az ászanák, a légzésszabályozás, a relaxáció és a meditáció élő szervezetre gyakorolt hatásait vizsgálja, mind a szervrendszerek – ezen belül különös tekintettel az idegrendszerre –, mind pedig az energetika (csakrák) szintjén.

A Jógapszichológia már az első félévben megismerteti a hallgatókkal azt a szemléletet, amelyet a védikus irodalom emberi tudattal és személyiséggel foglalkozó részei tanítanak, valamint segít megérteni a személyiség működését befolyásoló külső és belső hatásokat. A pszichológia témája a hatodik félévben folytatódik: a Fejezetek a modern pszichológiatudományból című kurzus bemutatja a modern pszichológia legjelentősebb irányzatainak és azok képviselőinek a személyiségről alkotott felfogásait, azok eltéréseit és hasonlóságait.

Az ájurvéda témájában a második féléves Ájurvéda kurzus a védikus irodalom részeként bemutatja az ájurvédikus egészségmegőrző és gyógyító rendszert mint napjainkban is alkalmazható egészségmegőrző módszert, az ötödik féléves Ájurvédikus dietetika pedig bevezeti a hallgatókat az ájurvéda tanításain alapuló lakto-vegetáriánus indiai konyhaművészet gyakorlati alapjaiba. Az ájurvéda tudományát a hallgatók a három féléves Ájurvéda specializáció keretében tanulmányozhatják mélyebben a negyedik félévtől kezdve.

A Meditáció elmélete és gyakorlata tantárgycsoportban az első alapozó kurzus a Bevezetés a jógahagyományokba. Célja, hogy bemutassa és megértesse a hallgatókkal a jóga szó jelentését és tradicionális definícióját, továbbá megismertesse velük a legfontosabb jógairányzatokat, a jóga alapelveit és az ezeken alapuló erkölcsi, életmódbeli és lelki tanításokat. A Jógahagyományok és meditáció kurzus részletesen elemzi a jógí életére és gyakorlására vonatkozó legfontosabb spirituális alapelveket, valamint a fizikai és a transzcendentális szintű gyakorlás közötti különbséget. Segít elmélyíteni a megfelelő viselkedés és jóga-szemléletmód alkalmazását, emellett részletesen kifejti a meditáció gyakorlásával kapcsolatos legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteket.

A második féléves Relaxáció és csakrameditáció során relaxációs technikákat sajátíthatnak el a hallgatók, illetve a csakrák tudományába kapnak bevezetést. 

Mindezekre épül a harmadik félévben a A gaudíja vaisnava meditáció elmélete, amely a Haré Krisna mantrán való meditáció elméleti alapjait ismerteti a Srí harináma-csintámani című mű és a Srí Gaudíja Kanthahára című szöveggyűjtemény alapján, valamint a negyedik félévben a Dzsapa, bhadzsana és kírtana meditáció kurzus.

 Az ötödik féléves A guru szerepe a jógahagyományokban célja, hogy a hallgatók megértsék a guru elvét, a gurunak a tanítvány életében betöltött szerepét, valamint a guru és a tanítvány kapcsolatának sikerét szolgáló viselkedési szabályokat és azok gyakorlati alkalmazását.

A Visnu-szahaszra-náma meditáción a hallgatók a hinduizmusban és szűkebb értelemben véve a vaisnavizmusban általánosan gyakorolt Visnu-szahaszra-náma meditáció módszerét ismerik meg és gyakorolják, emellett mélyítik a Szent Névről szóló alapismereteiket. Ehhez hasonlóan a Brahma-szamhitá meditáció célja az, hogy a Brahma-szamhitá meditáció módszerét elsajátítsák és rendszeresen gyakorolják a hallgatók.

Az ötödik és hatodik félév során A kírtana gyakorlati alapjai 1 és 2 kurzusokon a hallgatók megtanulják néhány, a magyarországi vaisnava zenei gyakorlat részét képező dallammal énekelni a Hare Krisna mantrát és az oktatási segédanyagban szereplő vaisnava dalokat, valamint fejlesztik a képességeiket a karatála, a mridanga és a harmónium hangszereken.

Ennél a fő ágnál is van lehetőség Kírtana-jóga specializációt választani a negyedik félévtől kezdve, mely három féléven keresztül látogatható az Ének-harmónium és a Mridanga-karatála nevű tárgyak keretében.

Az ötödik fő tantárgycsoport a Tudományos kutatás, mely hat féléven keresztül készíti fel a hallgatókat szakdolgozatuk megírására. A Könyvtár- és internethasználati ismeretekkel bepillantást nyernek a könyvtár működésébe, felépítésébe és elsajátítják a használatához szükséges alapismereteket. A Kutatásmódszertan célja a hallgatók íráskészségének és véleményük kifejezésének fejlesztése. A tantárgy elsősorban a tanulmány és a recenzió sajátosságaira fókuszál.

A következő félévekben a Szakdolgozati konzultáció 1, Szakdolgozati konzultáció 2, Szakdolgozati konzultáció 3 és végül a Szakdolgozat tárgyak során a hallgató a szemináriumvezető és a témavezető segítségével jut el szakdolgozata benyújtásáig.

A Vaisnava vallásfilozófia és kultúra szerves részét képezi az oktatásnak. Ezt az ágat az első féléves A Krisna-tudat alapjai nevű kurzus vezeti be, amely során a hallgatók nagy vonalakban megismerik a Főiskola szellemiségét adó gaudíja-vaisnava vallás (Krisna-tudat) gyökereit, alapját és vallásgyakorlatát, valamint a Főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) történetét és működését. Az itt szerzett tudás felkészíti a hallgatókat arra, hogy részt vegyenek a Szakmai gyakorlat 1 és Szakmai gyakorlat 2 képzéseken. E szakmai gyakorlatokon – melyek a Somogyvámoson található Krisna-völgyben zajlanak – a hallgatók közvetlen tapasztalatot szereznek a vaisnavizmus gyakorlatáról, megismerik egy élő vaisnava közösség mindennapjait és elsajátítják a környezettudatos gondolkodást és az ökogazdálkodás alapjait. 

A harmadik féléves A vaisnava etikett elmélete és gyakorlatán a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus viselkedéskultúrájának filozófiai alapjait és mindennapi gyakorlatát azzal a céllal, hogy annak legfontosabb elemeit maguk is alkalmazzák.

A Bevezetés a védikus asztrológiába alapszinten bemutatja az asztrológia többezer éves hagyományait és önismeretet segítő alapvető tanításait, ami specializációként folytatható három féléven keresztül (Védikus asztrológia specializáció)

A következő alapozó tárgy a Világvallások 1., amely során a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus vallásértelmezését, a történelmi időben és térben megjelenő vallási sokszínűség okát, valamint bepillantást nyernek India vallástörténetébe. A Világvallások 2. célja, hogy bemutassa az ábrahámi vallások néven ismert három monoteista vallást: a közös gyökerekkel rendelkező judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot. A vallástudományi ismereteken belül nagy hangsúlyt kap a vallások történetének és filozófiájának ismertetése, valamint azok összehasonlítása egymással és a vaisnava filozófiával.

 A Bhagavat-tattva – Filozófiai istentan bemutatja a gaudíja-vaisnavizmus monoteista istenképét és a különböző isteni formák, avatárák, félistenek és isteni energiák helyzetét, egymáshoz való viszonyát.

Az India története ismeretelméleti kérdésekre is kitérve áttekintést ad az Indiai-szubkontinensről politikatörténeti és művelődéstörténeti szempontból egyaránt. Segítségével a hallgatók megismerkednek India múltjával és jelenével. A Hagyományos indiai művészet átfogó képet ad India hagyományos művészetéről, ezen belül a vaisnavizmus művészeti értékeiről. Ehhez kapcsolódik a Szent helyek Indiában, amely szemlélteti India szent helyei közül azokat, amelyek a vaisnavák számára a legfontosabbak. A kurzuson a filozófiai és történelmi kérdéseken kívül a gyakorlati ismeretek átadása is fontos, melyeket a hallgatók indiai utazásuk során hasznosítani tudnak. 

A hinduizmus társadalomfilozófiája kurzuson a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus társadalomképének alapját adó védikus társadalmi modellt, a varnásramát és annak vallásfilozófiai-etikai alapjait. Erre épül a Manu-szamhitá, amelynek során a varnásrama működését szabályozó törvénykönyvet tanulmányozzák a hallgatók. Ehhez kapcsolódóan választható a három féléves Fenntarthatóság és reziliencia specializáció.

Az utolsó fő tantárgycsoport a Szaknyelv, amely a jógával foglalkozók számára elsősorban a szanszkrit nyelvet jelenti. A jógamester szakon a szanszkrit nyelv tanulása két féléven keresztül kötelező (Bevezetés a szanszkrit nyelvbe és Szanszkrit nyelv). Az egy év alatt a hallgatók a szanszkrit nyelv kiejtésével, írásával és alapvető grammatikai jelenségeivel ismerkednek meg. A szanszkrit nyelv tanulása azonban szabadon választható formában, valamint a három féléves Szanszkrit nyelv specializáció keretein belül folytatható, így egy jógamester szakos hallgató akár hat féléven keresztül is tanulhatja ezt a nyelvet. 

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.