MENÜMENÜ

Kutatás


Ossza meg!


A Főiskola tudományos kutatási tevékenysége a tanszékek keretében, oktatók és hallgatók együttes munkájaként folyik. A kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerzett ismeretek, tapasztalatok folyamatosan beépülnek az oktatás tantervi szerkezetébe. A Főiskolán az oktatás és kutatás szerves egységet képez és kapcsolatuk, egymásra hatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos emelését.


Tanáraink kutatásai – kutató tanáraink névsora tanszékek szerint

Vaisnava Teológia Tanszék

 • Dr. Schnitchen Csaba (Száksi-gópála Dásza)
 • Jeney Rita (Amritánanda Déví Dászí)
 • Dr. Banyár Magdolna (Mahárání  Déví Dászí)
 • Dr. Danka Krisztina (Krisna-lílá Déví Dászí)
 • Dr. Sonkoly Gábor (Rádhánátha Dásza)
 • Dr. Szabó Csilla (Asta Szakhí Déví Dászí)
 • Dr. Udvarvölgyi Zsolt
 • Magyar Márta (Mandzsárí Déví Dászí)
 • Németh Péter (Prémamója Dásza)
 • Rátkai Gergő (Gaurasudara Kripamója Dásza)
 • Siku Andrea (Rádhiká Déví Dászí)
 • Tasi István (Ísvara Krisna Dásza)
 • Tóth Mihály

Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék

 • Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza)
 • Bakaja Zoltán (Sjámasundara Dásza)
 • Bárdi Nóra (Núpura Déví Dászí)
 • Dr. Aranyos Edit (Rádhá-prija Déví Dászí)
 • Halmai Zsuzsa
 • Horváth Anikó (Ákarsiní Déví Dászí)
 • Kapisinszky Judit
 • Képes Andrea (Ranginí Dévi Dászí)
 • Medvegy Gergely
 • Nikodémus Katalin (Karuna-szindhu Déví Dászí)

Diákjaink kutatásai

A Főiskola Ösztöndíjszabályzata szerint a nappalis diákoknak lehetőségük nyílik a tantervi követelményeken túlmutató tudományos kutatást végezni tudományos ösztöndíj fejében. A kutatási témákat a tanszékek javasolják.

A tudományos ösztöndíj egy félévre szól és hozzá tartozik, hogy a félév végén az ösztöndíjas kutatásának előmeneteléről beszámol a Vaisnava Tudományos Diákköri Konfrerencia (VTDK) keretein belül. A kutatási ösztöndíj meghosszabbítható

VTDK

A Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencia évente egyszer vagy kétszer kerül megrendezésre, és lehetőséget nyújt a Főiskola kutatómunkájában résztvevő hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására.  A VTDK egy nyitott fórum, amin a Főiskola tanárai és diákjai szabadon résztvehetnek.

A VTDK során a kutatók tudományos szintű tanulmányaik alapján egy 15 perces kiselőadásban ismertetik kutatásaik előmenetelét. A beszámolókat a VTDK zsürije az alábbi szempontok szerint értékeli:

I. Az írásbeli munka értékelése

 1. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme, feldolgozottsága
 2. Az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 3. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
 4. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 5. Az elért eredmények
 6. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

 1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 2. Az előadásmód
 3. A tanári véleményekre adott válaszok, vitakészség

A következő VTDK időpontja hamarosan várható.

Helyszíne:
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
1039 Budapest, Attila u. 8.

A Főiskolán folyó oktatás és kutatás minőségének garantálása érdekében Főiskolánk a PlagScan plágiumellenőrző programot használja.


Védikus Tudományok Kutatóközpontja

A Védikus Tudományok Kutatóközpontja az egyetlen olyan intézmény Magyarországon, amely hivatásszerűen foglalkozik a spiritualitás és a tudomány párbeszédével.

Küldetése, hogy az emberek széles rétege számára olyan hiteles tudást tegyen elérhetővé, amelynek ismerete révén sikeresebbé és boldogabbá tehetik életüket. Az intézmény többek között könyvek, DVD-k, rendezvények és kommunikációs kampányok formájában teszi hozzáférhetővé az emberiség legősibb tudáskincsét.

Honlapjai és egyedülálló kiadványai révén az intézet egyre növekvő társadalmi igényt elégít ki. Tevékenységének nemzetközi elismertségét jelzi, hogy a munkatársai által írt „A természet IQ-ja” című könyv angol kiadását az USA Book News folyóirat az év három legjobb tudományos könyve közé választotta, és „Az év könyve” címmel tüntette ki.

A Kutatóközpont weblapján folyamatosan jelennek meg az univerzum, az élet és az emberi tudatosság eredetével kapcsolatos írások, videók és hanganyagok.

A kutatóintézet igazgatója és kutatóközpont honlapjának szerkesztője Tasi István kulturális antropológus és vaisnava teológus, aki húsz éve foglalkozik az ősi indiai írások és a modern természettudományos világkép összehasonlításával.

Az oldal az alábbi linken érhető el:
www.kutatokozpont.hu

BHF Hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

MENÜMENÜ