Kutatás


Ossza meg!


A Főiskola tudományos kutatási tevékenysége a tanszékek keretében, oktatók és hallgatók együttes munkájaként folyik. A kutatási eredmények, a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon szerzett ismeretek, tapasztalatok folyamatosan beépülnek az oktatás tantervi szerkezetébe. A Főiskolán az oktatás és kutatás szerves egységet képez és kapcsolatuk, egymásra hatásuk viszi előre az oktatás és kutatás színvonalának folytonos emelését.


Kutató oktatóink névsora tanszékek szerint

Vaisnava Teológia Tanszék

 • Dr. Jeney Rita (Amritánanda Déví Dászí) tanszékvezető
 • Dr. Banyár Magdolna (Mahárání  Déví Dászí)
 • Dr. Danka Krisztina (Krisna-lílá Déví Dászí)
 • Magyar Márta (Mandzsárí Déví Dászí)
 • Markwarthné Lengyel Piroska (Puskariní Déví Dászí)
 • Rátkai Gergő Péter (Gaurasudara Kripamója Dásza)
 • Dr. Schnitchen Csaba (Száksi-gópála Dásza)
 • Dr. Szabó Csilla (Asta Szakhí Déví Dászí)
 • Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza)

Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék

 • Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza) tanszékvezető
 • Bakaja Zoltán (Sjámasundara Dásza)
 • Dr. Halmai Zsuzsa (Szávitrí Déví Dászí)
 • Kapisinszky Judit
 • Képes Andrea (Ranginí Dévi Dászí)
 • Komjáti Zsuzsa
 • Nikodémus Katalin (Karuna-szindhu Déví Dászí)
 • Regőci Gyöngyvér
 • Salamon Alex
 • Vidák Vénusz

A tanszék e-mail címe: jogatanszek@bhf.hu


Hallgatóink kutatásai

A Főiskola Ösztöndíjszabályzata szerint a nappalis hallgatóknak lehetőségük nyílik a tantervi követelményeken túlmutató tudományos kutatást végezni tudományos ösztöndíj fejében. A kutatási témákat a tanszékek javasolják.

A tudományos ösztöndíj egy félévre szól és hozzá tartozik, hogy a félév végén az ösztöndíjas kutatásának előmeneteléről beszámol a Vaisnava Tudományos Diákköri Konfrerencia (VTDK) keretein belül. A kutatási ösztöndíj meghosszabbítható

VTDK

A Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencia évente egyszer vagy kétszer kerül megrendezésre, és lehetőséget nyújt a Főiskola kutatómunkájában résztvevő hallgatóknak a kutatási eredményeik bemutatására.  A VTDK egy nyitott fórum, amin a Főiskola tanárai és diákjai szabadon részt vehetnek.

A VTDK során a kutatók tudományos szintű tanulmányaik alapján egy 15 perces kiselőadásban ismertetik kutatásaik előmenetelét. A beszámolókat a VTDK zsürije az alábbi szempontok szerint értékeli:

I. Az írásbeli munka értékelése

 1. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme, feldolgozottsága
 2. Az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 3. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
 4. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 5. Az elért eredmények
 6. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

II. A dolgozat bemutatásának értékelése

 1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 2. Az előadásmód
 3. A tanári véleményekre adott válaszok, vitakészség

Helyszíne:
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
1039 Budapest, Attila u. 8.

A Főiskolán folyó oktatás és kutatás minőségének garantálása érdekében Főiskolánk a PlagScan plágiumellenőrző programot használja.

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.