Tradíciónk


Ossza meg!


Főiskolánk jógarendszere a hinduizmus Brahmá-Madhva-Gaudíja-Vaisnava szellemi tradíciójához, tanítványi láncolatához (szampradája) tartozik, amely hagyomány sok ezer éves múltra tekint vissza és magába foglalja a jógatradíció teljes rendszerét. Ezen a tanítványi láncolaton keresztül érkezik hozzánk a lelki tudás, a jóga megfelelő gyakorlásának szellemisége, a folyamat megértéséhez és gyakorlásához szükséges felhatalmazás. Ezt az ősi szampradáját követve oktatjuk a jóga teista aspektusát, filozófiáját, a hozzá szervesen kapcsolódó jógaéletmódot és a tradíció egyéb részeit, beleértve az ászanákat is.


Szellemi tradíciónk

Főiskolánk a hinduizmus világvallását önállóan képviselő felsőfokú teológiai tanintézmény Magyarországon. A Főiskola névadója, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda az Indián kívüli világban hitelesen terjesztette a gaudíja-vaisnava vallásbölcseletet, és millióknak tette elérhetővé az önmegvalósítás eszközeként a bhaktit, az Isten [Krisna] iránti szeretet kialakításának folyamatát.

A Főiskola küldetése, hogy akkreditált felsőoktatási intézményi lehetőségeivel élve beteljesítse a névadója által 1966-ban alapított Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) misszióját, azaz hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, s az embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, s így világra igazi egység és béke köszöntsön.

A Főiskola fő célja elültetni hallgatóiba a tiszta istenszereteten alapuló szolgálatba és az Istenség Legfelsőbb Személyiségébe vetett hitet. Ennek érdekében A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda tanításai, útmutatásai alapján közvetlenül oktatja azokat gaudíja-vaisnava vallásgyakorlatokat, amelyek segítik felébreszteni a szunnyadó istenszeretetet, és fejlesztik a Legfelsőbb Személlyel való kapcsolatot. Emellett a bhaktihoz, a tiszta istenszeretethez közvetlenül nem kapcsolódó tudományok – mind a védikus, mind a modern tudományok, művészetek – ismereteit is a gaudíja-vaisnava filozófia szemléletében adja át az érdeklődőnek, ezáltal is lehetőséget nyújtva a lelki önmegvalósítás, az Istennel való kapcsolat fejlesztésére.

Így tehát a Főiskola küldetésének beteljesítése érdekében szisztematikus tudományos képzést és továbbképzést nyújt nemcsak a Krisna-hívők, hanem a laikus vagy más felekezeti hovatartozású érdeklődők számára; illetve tudományos kapcsolatokat épít és tart fenn az ISKCON Bhaktivedanta Intézeteivel, valamint más hazai és külföldi teológiai és világi felsőoktatási intézményekkel.


Jógaoktatási hagyományunk

Az ászana és a pránájáma gyakorlatok szellemiségében is a vaisnava hagyományt követjük. Eszerint a testgyakorlatok a test egészségesen tartását, az elme kontrollálását, és a tudat alacsonyabb kötőerők fölé emelését segítik elő annak érdekében, hogy azután a testet és az elmét az önmegvalósítás eszközeként a Legfelsőbb Úr [Isten] szolgálatában foglaljuk le.

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ászana- és pránájáma-oktatásának (az oktatott 93 ászanából és 9 pránájáma gyakorlatból 46 ászana és 3 pránájáma gyakorlat) szellemi-filozófia háttere a himalájai Gangótri közelében, a hegyekben élő ún. Srí-vaisnava vonal mestereinek tudásából táplálkozik, akikkel a főiskola oktatóinak aktív, élő kapcsolata van. Az ő felhatalmazásukkal és irányelveik alapján történik ezeknek az ászanáknak a tanítása. Oktatási programunk mindezek mellett több más ászana- és pránájáma-gyakorlatot tartalmaz, amelyek együttesen segítenek abban, hogy hallgatóink alkalmassá váljanak a tradíciónkban gyakorolt testhelyzetek meditatív elsajátítására, és a jógát képesek legyenek a mai modern kor emberének szükségleteit figyelembe véve oktatni. Éppen ezért a fizikai gyakorlatokkal kapcsolatos módszertan a tradicionális ászana-oktatás módszerei mellett a modern mozgásterápia és a gyógytestnevelés eszközkészletéből is táplálkozik.

Oktatásunk kiterjed az ászana-variációkra, a kiegészítő gyakorlatokra és a rávezető technikákra is, amelyek összeállítása és használata figyelembe veszi az anatómia, az egészségtan, az élettan, a mozgásterápia szempontjait is. Hallgatóink a kapott tudás birtokában – a helyet, az időt és a körülményeket figyelembe véve – képesek lesznek majd az ászanákat és a jóga teljes rendszerét alkalmazni, illetve azt mások számára oktatni.

Azok a hallgatók, akik a hároméves képzés végére oktatásunk tradicionális részének életmódbeli, valamint lelki életre vonatkozó irányelveit is magukévá és mindennapjaik részéve teszik, egy fogadalomtételt követően jogot kaphatnak arra, hogy a Vrindávana-Gangótri Jógarendszert oktassák. Ennek feltételeiről a Vrindávana-Gangótri Jógarendszer részletes leírásában találhatók bővebb információk.

 

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.