Főiskolai oktatóink


Ossza meg!


Ezen az oldalon megismerheti Főiskolánk oktatóit és böngészhet főbb publikációik között.


 • BAKAJA ZOLTÁN – Sjámaszundara Dásza (1971)
 • Tanársegéd
 • Fő tanított tárgyai: a főiskolán zenét és különféle szentírásokat tanít. Főbb publikációi: A Bhagavad-gítá tanítása (2004), A szent név filozófiája (2005), Szeress, és tégy, amit akarsz (2015).
 • Fő kutatási területe: a Bhagavad-gítá értelmezése és fordításai.
 • Életpálya: 1994-ben kapott mélyhegedű-művész, -tanár képesítést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tagozatán, 2005-ben Waldorf-osztálytanító oklevelet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szakirányú továbbképzésén, majd 2011-ben vaisnava teológus, 2014 pedig vaisnava jógamester diplomát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának a hallgatója.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: bakaja.zoltan@bhf.hu

 • DR. BANYÁR MAGDOLNA – Mahárání Déví Dászí (1964)
 • Főiskolai tanár, rektor (2012- )
 • Fő tanított tárgyai: A hinduizmus társadalom- és jogfilozófiája; a Krisna-tudat alapjai; Bhágavata-purána; Bhakti-raszámrita-szindhu.
 • Fő kutatási területe: A védikus társadalom felépítése, működése és aktualizálása a modern korban.
 • Életpálya: Közgazdász diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (1986), szociológus diplomáját pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1993) kapta. PhD fokozatát az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában szerezte társadalomtörténeti témában (2012). A TATTVA folyóirat főszerkesztője. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 1998-ban kapott első, 2000-ben pedig második avatást.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: banyar.magdolna@bhf.hu

 • DR. DANKA KRISZTINA – Krisna-lílá Déví Dászí (1970)
 • Főiskolai docens
  Fő kutatási területe:
  A bengáli vaisnavizmus filozófiája és irodalom-felfogása
  Életpálya:
  Diplomáját magyar nyelv és irodalom szakon szerezte 1996-ban, majd 2000-ben szerzett doktori címet az irodalomtudomány területén. 1991-ben kapta első,- majd 1993-ban második avatását lelki tanítómesterétől.
 • Publikációs lista
 • E-mail: danka.krisztina@bhf.hu

 • DR. HALMAI ZSUZSA – Szávitrí Déví Dászí (1975)
 • Főiskolai docens, fogyatékosügyi koordinátor.
 • Fő tanított tárgyai: A Főiskola mindkét szakán több kurzus keretén belül oktat személyiség- és jógapszichológiát, általános anatómiát és élettant, valamint az egészségtan és a kutatásmódszertan alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.
 • Fő kutatási területe: A mentális zavarokkal küzdő betegek genetikai és fenotípusos jellemzőinek összehasonlító vizsgálata.
 • Életpálya: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári oklevelet 2004-ben, majd ugyanezen az egyetemen 2012-ben pszichológia szakon végzett. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolájában folytatta, disszertációját 2016-ban védte meg „A depresszió biomarkereinek vizsgálata” címmel. Lelki tanítómesterétől, H. H. Sivaráma Szvámítól 2018-ban kapott első avatást.
 • Publikációs lista
 • E-mail: halmai.zsuzsa@bhf.hu

 • DR. JENEY RITA – Amritánanda Déví Dászí (1978)
 • Főiskolai adjunktus‚ a vaisnava teológia tanszék vezetője
 • Fő tanított tárgyai: A szanszkrit nyelv, India története, művészete, irodalma és szent helyei.
 • Fő kutatási területe: 2001-től kezdve rendszeresen vesz részt indiai régészeti kutatásokban. 2009 óta ezek a kutatások elsősorban az Indus-civilizáció lelőhelyeinek feltárását célozzák. A terepen végzett kutatások mellett múzeumi gyűjtemények feldolgozásával is foglalkozik. Doktori disszertációját India régészettörténete témakörében írta, melyben nagy hangsúlyt helyezett a magyar származású keletkutató, Stein Aurél munkásságára. Az Indiában végzett rendszeres terepmunka során nemcsak az ősi Indiáról szerzett ismereteket, hanem közvetlen tapasztalattal rendelkezik napjaink Indiájáról is.
 • Életpálya: Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol 2006-ban régész, 2007-ben pedig indológus diplomát szerzett. Doktori fokozatát az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában szerezte 2019-ben, együttműködésben a Pune-i Deccan College Post-Graduate and Research Institute-tel (Mahárástra, India). A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatási munkájában 2001 óta vesz rész, 2011 óta főiskolai adjunktusként. A Magyarországi Krisna-tudatú hívők Közösségében 2002-ben kapott első, majd 2009-ben második avatást.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: jeney.rita@bhf.hu

 • KAPISINSZKY JUDIT (1952)
 • Óraadó jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlatok, jógaélettan.
 • Életpálya: 1975-ben végzett Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. 25 év mérnöki munka után, 2002-től már csak a jógát tanítja. Számos helyen képezte magát, és a mai napig folytatja a tanulást, az önképzést a tanítás mellett. Célja, hogy mindenkivel megszerettesse a jógát. Fitness Instruktor – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Továbbképző Intézet, International Wellness Institute, Kismama Jóga Oktató-Baba Mama Jóga Oktató – Padma Jógastúdió, Pilates Oktató – Body and Soul Personal Training Fitness System, Sportoktató – Sport rekreáció – Budai Sportoktató Akadémia, Birthlight Diploma in Perinatal Yoga, Yogic Sudies Europe 1, Satyananda Yoga Academy Europe, Vaisnava jógamester – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Oktatók képzésére jogosító képzés – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL Certificat. Jógaoktatói tapasztalatait több helyen szerezte, Padma Jógastúdió, Darshan Jógastúdió, Páva Jógastúdió, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola. Ismereteit indiai tanulmányi és zarándokutakon mélyítette.
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: kapisinszky.judit@bhf.hu

 • KÉPES ANDREA – Ranginí Déví Dászí (1979)
 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlatok, relaxáció és csakrameditációs technikák.
 • Életpálya: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 2002-ben. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vaisnava jógamesterként 2013-ban, mesterszakon vaisnava teológusként 2019-ben végzett. A Főiskola mindkét szakán oktat retorikát, de főként a jógamester szakhoz kötődő gyakorlati képzésben vesz részt.  Jelenleg PhD tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatja. Lelki tanítómestere, H. H. Sivaráma Szvámí 2013-ban fogadta el tanítványának, 2017-ben kapott Tőle első, 2018-ban második avatást.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: kepes.andrea@bhf.hu

 • KOMJÁTI ZSUZSANNA
 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlatok
 • Életpálya: Hatha jóga ismereteit a Sarasvati Alapítványnál szerezte és tradicionális jógaoktatóvá vált, majd a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán a vaisnava teológus szak elvégzése után jógamesterként is diplomát szerezett. A Magyar Jógaoktatók Szövetségének tagjaként 2015-ben megkapta a Minősített Jógaoktató címet, 2019 óta pedig már alelnökként segíti az Egyesület munkáját.
 • E-mail: komjati.zsuzsa@bhf.hu

 • MAGYAR MÁRTA – Mandzsarí Déví Dászí (1971)
 • Főiskolai adjunktus
 • Fő tanított tantárgyai: Szanszkrit nyelv, Bevezetés a Védikus Szentírásokba, Guru-tattva – A lelki tanítómesterek, Rámájana, Filozófiai istentan.
 • Fő kutatási területe: A Gaudíja-vaisnavizmus intézményesülése a 20. században.
 • Életpálya: Vaisnava teológusként 2008-ban végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Vallástudomány mester-diplomáját a Zsigmond Király Főiskolán szerezte 2010-ben. Jelenleg doktorjelölt az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programban. Lelki tanítómesterétől, Ő Szentsége Sivaráma Szvámítól 1990-ben kapott első, 1991-ben második avatást.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: magyar.marta@bhf.hu

 • MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA – Puskariní Dévi Dászi (1977)
 • Oktató
 • Fő tanított tantárgyai: Világvallások 1. (India vallástörténete, hinduizmus, buddhizmus), Vaisnava szentek élete és tanításai 1-2, Deviáns vallási kultuszok a vaisnavizmusban, Bhágavata Purána 11. ének, Bevezetés a Csaitanya-caritámritába, Ájurvédikus dietetika, Vaisnava szertartástan és Vaisnava etikett.
 • Fő kutatási területe: A gaudíja-vaisnavizmus újkori története és európai megjelenése, valamint India újkori városfejlődése.
 • Életpálya: A Szegedi Tudományegyetemen végzett történészként és történelemtanárként, valamint művelődésszervezőként, emellett média és vallástudomány szakirányokon is tanult. 2001 és 2016 között az MKTHK önkénteseként tevékenykedett, többféle területen (turizmus, oktatás, oltárszolgálat). Vaisnava teológus diplomáját a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola  mesterképzésében 2016-ban vehette át. Lelki tanítómestere H. H. Sivaráma Szvámí. Jelenleg az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában folytatja tanulmányait.
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: lengyel.piroska@bhf.hu

 • NIKODEMUS KATALIN – Karuná Szindhu Déví Dászí (1972)
 • Megbízott jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat, Relaxáció és csakrameditáció.
 • Életpálya: 1995-ben szerzett diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanító – magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. 2009-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán Vaisnava teológus (BA), 2012-ben a Vaisnava jógamester (BA) szakot végezte el. 2011-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán részt vett a Belső főiskolai jógaoktatói képzésen, majd a Főiskola Vaisnava teológus (MA) szakán is megszerezte diplomáját.
 • E-mailnikodemus.katalin@bhf.hu

 • RÁTKAI GERGŐ – Gauraszundara Kripámója Dásza (1980)
 • Főiskolai tanársegéd
 • Fő tanított tárgyai: Könyvtár és internethasználati ismeretek, Nyája – A logikus érvelés alapjai, Puránikus irodalom, Brahma-szamhitá meditáció.
 • Fő kutatási területei: az indiai zene, logika és Krisna különböző megjelenési formáinak tudománya (avatára-tattva).
 • Életpálya: Vaisnava teológia BA (2011) és MA (2016) diplomáit a BHF-en szerezte. Jelenleg PhD tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatja. Diplomamunkájának témája: India kulturális öröksége. Első és második avatását 2016-ban kapta lelki tanítómesterétől, H.H. Jayapátáka Szvámítól.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: ratkai.gergo@bhf.hu

 • REGŐCI GYÖNGYVÉR
 • Óraadó jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlatok
 • E-mail: regoci.gyongyver@bhf.hu
 •  

 • SALAMON ALEX
 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlatok
 • E-mail: salamon.alex@bhf.hu
 •  

 • DR. SCHNITCHEN CSABA – Száksi-gópála Dásza (1977)
 • Főiskolai docens
 • Fő tanított tantárgyai: Puránikus irodalom; Védikus kozmogónia és kozmológia; Fenntarthatóság és reziliencia; Mridanga és karatála, Általános anatómia és élettan.
  Fő kutatási területe: Fenntarthatóság, mély ökológia, védikus ismeretelmélet.
  Életpálya: Biológus/ökológus diplomáját a DE Természettudományi Karán szerezte 2002-ben. Doktori disszertációját környezettudományi témában védte meg 2007-ben summa cum laude minősítéssel, a DE TTK Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Programjában. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 2010-ben kapott első avatást.
 • Publikációs lista
 • E-mail: schcsaba@bhf.hu

 • DR. SZABÓ CSILLA – Asta Sakhí Déví Dászí (1967)
 • Főiskolai tanár
 • Fő tanított tárgyai: India története 1. – Történettudományi módszertani alapok (BA); Guru-tattva (BA); Vaisnava szertartástan (BA); Kutatás módszertan (BA); Szakdolgozatírás BA); Srímad-Bhágavatam 10/1. Ének (MA)
 • Fő kutatási területe: Vaisnava szertartástan – Arcana
 • Életpálya: Történelem-orosz nyelv és irodalom tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen kapta (1992). PhD fokozatát az ELTE BTK Újkori Magyar Történelem Doktori Programjában kapta 19. századi magyarországi párttörténet témában (2002). Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 2000-ben kapott első, 2002-ben pedig második avatást.
 • E-mail: szabo.csilla@bhf.hu

 • DR. TASI ISTVÁN – Ísvara Krisna Dásza (1970)
 • Főiskolai docens
 • Fő tanított tantárgyai: Bhagavad-gítá; Védikus és modern tudományelmélet.
 • Fő kutatási területe: A modern természettudományos és védikus világkép összehasonlítása, különös tekintettel az élővilág eredetére.
 • Életpálya: Kulturális antropológus diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1997-ben. Vaisnava teológusként 2005-ben végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Doktori disszertációját tudománytörténeti témában védte meg 2016-ban summa cum laude minősítéssel, az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 1993-ban kapott első, 1995-ben második avatást.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: tasi.istvan@bhf.hu

 • DR. TAMASI JÓZSEF
 • Oktató
 • Fő tanított tantárgyai: ájurvéda, ájurvéda specializáció
 • Életpálya: Belgyógyász szakorvos, a természetes gyógymódok szakértője és a társadalomorvostan szakorvosa. A természetgyógyászat állami vizsgák területén nyolc szakmában vizsgáztató, kettőben a honoris causa első vizsgáztató. 41 éve foglalkozik természetgyógyászattal, táplálkozásterápiával, ájurvédával. Több évtizede oktat meghívott előadóként orvosi egyetemeken, azok főiskolai karain, magán oktatási intézményekben. Szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, szakmai tanulmányok és magazincikkek szerzője.
 • E-mail: tamasi.jozsef@bhf.hu

 • DR. TÓTH-SOMA LÁSZLÓ – Gaura Krisna Dásza (1967)
 • Főiskolai tanár, az Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék vezetője, a főiskola szenátusának tagja
 • Fő kutatási területe: a védikus jóga-filozófia és pszichológia, valamint a jógahagyományok történeti vonatkozásai. A Magyar Akkreditációs Bizottság hittudományi albizottságának tagja és szakértője.
 • Fő tanított tantárgyai: Jógahagyományok, Meditáció elmélete és gyakorlata, Jóga-szútra.
 • Életpálya: Vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató. Ph.D fokozatát a kalkuttai Rabindra Bharati University-n szerezte vallásfilozófia tudományterületen. 1994-ben kapott, majd 1996-ban második avatást a Brahmá-Madhva-Gaudíya Vaisnava tanítványi láncolatban.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: ltothsoma@bhf.hu

 • VIDÁK VÉNUSZ (1974)
 • Oktató
 • Fő tanított tantárgyai: kismamajóga, gyermekjóga
 • Életpálya: 2007-ben szerzett diplomát az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus szakán, majd 2013-ban az ELTE csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szakát végezte el. Jelenleg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jógamester szakos hallgatója. Számos képzésen vett részt: Montessori-pedagógia Early Childhood (London), gyermekjóga-oktató –Ashram jógastúdió, kismamajóga-oktató – Padma Jógastúdió, baba-mama-jógaoktató – Padma Jógastúdió, yin jóga-oktató – Sarasvati Jógastúdió, babamasszázs-oktató – CIMI.

BHF Hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.