Főiskolai oktatóink


Ossza meg!


Ezen az oldalon megismerheti Főiskolánk oktatóit és böngészhet főbb publikációik között.


 • DR. BANYÁR MAGDOLNA – Mahárání Déví Dászí (1964)
 • Főiskolai tanár, Rector emerita
 • Fő tanított tárgyai: A hinduizmus társadalom- és jogfilozófiája; a Krisna-tudat alapjai; Bhágavata-purána; Bhakti-raszámrita-szindhu.
 • Fő kutatási területe: A védikus társadalom felépítése, működése és aktualizálása a modern korban.
 • Életpálya: Közgazdász diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (1986), szociológus diplomáját pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1993) kapta. PhD fokozatát az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában szerezte társadalomtörténeti témában (2012).
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: banyar.magdolna[kukac]bhf.hu
  • DR. SZABÓ CSILLA KRISZTINA – Asta Szakhí Déví Dászí (1967)
  • Főiskolai tanár
  • Fő tanított tárgyai: A védikus filozófia iskolái;  Bhágavata Purána 10. Ének 1. rész; Bhágavata Purána 11. Ének 1. rész.
  • Fő kutatási területe: Vaisnava szertartástan – arcsana.
  • Életpálya: Történelem-orosz nyelv és irodalom tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen kapta (1992). PhD fokozatát az ELTE BTK Újkori Magyar Történelem Doktori Programjában kapta 19. századi magyarországi párttörténet témában (2002).
  • Publikációs lista
  • E-mail: szabo.csilla[kukac]bhf.hu
   • DR. TASI ISTVÁN – Ísvara Krisna Dásza (1970)
   • Főiskolai tanár
   • Fő tanított tárgyai: Bhagavad-gítá; Retorika; Világvallások; Védikus világkép; Védikus és modern tudományelmélet.
   • Fő kutatási területe: A modern természettudományos és védikus világkép összehasonlítása, különös tekintettel az élővilág eredetére.
   • Életpálya: Kulturális antropológus diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1997-ben. Vaisnava teológusként 2005-ben végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Doktori disszertációját tudománytörténeti témában védte meg 2016-ban az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában.
 • DR. TÓTH-SOMA LÁSZLÓ – Gaura Krisna Dásza (1967)
 • Főiskolai tanár, az Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék vezetője
 • Fő tanított tárgyai: A meditáció elmélete és gyakorlata; Jóga-szútra. Brahma-szamhitá meditáció; Dzsapa, bhadzsana és kírtana meditáció, Visnu-szahaszra-náma meditáció.
 • Fő kutatási területe: A védikus jóga-filozófia és pszichológia, valamint a jógahagyományok történeti vonatkozásai.
 • Életpálya: 1991-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem biológia-kémia szakán. 1998-tól a kalkuttai Rabindra Bharati Egyetemen hindu vallásfilozófiát és védikus pszichológiát tanult, ott kapta PhD-fokozatát 2003-ban, vallásfilozófia tudományterületen.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: ltothsoma[kukac]bhf.hu

 

 • DR. DANKA KRISZTINA – Krisna-lílá Déví Dászí (1970)
 • Főiskolai docens
  Fő kutatási területe:
  A bengáli vaisnavizmus filozófiája és irodalom-felfogása.
  Életpálya:
  Diplomáját magyar nyelv és irodalom szakon szerezte 1996-ban, majd 2000-ben szerzett doktori címet az irodalomtudomány területén.
 • Publikációs lista
 • E-mail: danka.krisztina[kukac]bhf.hu

 • DR. HALMAI ZSUZSA – Szávitrí Déví Dászí (1975)
 • Főiskolai docens, rektorhelyettes
 • Fő tanított tárgyai: Modern és védikus pszichológia; Általános anatómia és élettan; Egészségtan és Kutatásmódszertan.
  Fő kutatási területe: A személyiség felépítésének, működésének és fejlődésének védikus megközelítése; a fizikai és a mentális egészség megőrzése a jóga segítségével.
  Életpálya: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári oklevelet 2004-ben, majd ugyanezen az egyetemen 2012-ben pszichológia szakon végzett. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolájában folytatta, disszertációját 2016-ban védte meg.
 • Publikációs lista
 • E-mail: halmai.zsuzsa[kukac]bhf.hu

 • DR. JENEY RITA – Amritánanda Déví Dászí (1978)
 • Főiskolai docens‚ a Vaisnava Teológia Tanszék vezetője
 • Fő tanított tárgyai: Szanszkrit nyelv; A gaudíjavaisnavizmus újkori története; India története, művészete, irodalma és szent helyei. 
 • Fő kutatási területe: Régészeti kutatások az Indus-civilizáció lelőhelyein; India régészettörténete, különös tekintettel Stein Aurél munkásságára.
 • Életpálya: Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol 2006-ban régész, 2007-ben pedig indológus diplomát szerzett. Doktori fokozatát az az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában szerezte 2019-ben, együttműködésben a Pune-i Deccan College Post-Graduate and Research Institute-tel (Mahárástra, India).
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: jeney.rita[kukac]bhf.hu

 • DR. RÁTKAI GERGŐ PÉTER – Gauraszundara Kripámója Dásza (1980)
 • Főiskolai docens, megbízott rektor
 • Fő tanított tárgyai: Könyvtár és internethasználati ismeretek, A logikus érvelés elmélete és technikái Njája, Puránikus irodalom. 
 • Fő kutatási területe: Az indiai zene, logika, valamint Krisna különböző megjelenési formáinak tudománya (avatára-tattva).
 • Életpálya: Vaisnava teológia BA (2011) és MA (2016) diplomáit a BHF-en szerezte. PhD tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatta, doktori címét 2021-ben szerezte meg. Kutatási témája India kulturális öröksége. Az ISKCON Ministry of Education – Board of Examinations tagja.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: ratkai.gergo[kukac]bhf.hu

 • DR. SCHNITCHEN CSABA – Száksi-gópála Dásza (1977)
 • Főiskolai docens
 • Fő tanított tárgyai: Puránikus irodalom; Védikus kozmogónia és kozmológia; Fenntarthatóság és reziliencia; Mridanga és karatála. 
  Fő kutatási területe: Fenntarthatóság, mély ökológia, védikus ismeretelmélet.
  Életpálya: Biológus/ökológus diplomáját a DE Természettudományi Karán szerezte 2002-ben. Doktori disszertációját környezettudományi témában védte meg 2007-ben a DE TTK Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Programjában.
 • Publikációs lista
 • E-mail: schcsaba[kukac]bhf.hu

 • MAGYAR MÁRTA ZSÓFIA – Mandzsarí Déví Dászí (1971)
 • Főiskolai adjunktus
 • Fő tanított tárgyai: Szanszkrit nyelv; Bevezetés a védikus szentírásokba; Guru-tattva – A lelki tanítómesterek; Rámájana; Filozófiai istentan; Brihad-Bhágavatámrita.
 • Fő kutatási területe: A gaudíja-vaisnavizmus Nyugaton: az ISKCON intézményesülése.
 • Életpálya: Vaisnava teológusként 2008-ban végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Vallástudomány mester-diplomáját a Zsigmond Király Főiskolán szerezte 2010-ben. Jelenleg doktorjelölt az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programban.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: magyar.marta[kukac]bhf.hu

 • BAKAJA ZOLTÁN – Sjámaszundara Dásza (1971)
 • Tanársegéd
 • Fő tanított tárgyai: Upanisadok; A tanítások nektárja; Náma-tattva; A kírtana gyakorlati alapjai; A vaisnavizmus irányzatai. 
 • Fő kutatási területe: A Bhagavad-gítá értelmezése és fordításai.
 • Életpálya: 1994-ben kapott mélyhegedű-művész, -tanár képesítést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tagozatán, 2005-ben Waldorf-osztálytanító oklevelet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szakirányú továbbképzésén, majd 2011-ben vaisnava teológus, 2014 pedig vaisnava jógamester diplomát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. PhD tanulmányait  az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában folytatta, jelenleg doktorjelölt.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: bakaja.zoltan[kukac]bhf.hu

 • KÉPES ANDREA – Ranginí Déví Dászí (1979)
 • Tanársegéd
 • Fő tanított tárgyai: A retorika elmélete és gyakorlata; Jógahagyományok és meditáció; Relaxáció és csakra-meditáció; Ászanák és pránájáma.
 • Fő kutatási területe: A jóga a kulturális örökség részeként; a jóga gyakorlásának különböző aspektusai; a jóga jelentésének filológiai vizsgálata.
 • Életpálya: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 2002-ben. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vaisnava jógamesterként 2013-ban, mesterszakon vaisnava teológusként 2019-ben végzett. Jelenleg PhD-tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatja.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: kepes.andrea[kukac]bhf.hu

 • MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA SZILVIA – Puskariní Déví Dászí (1977)
 • Tanársegéd
 • Fő tanított tárgyai: Világvallások; Vaisnava szertartástan; Vaisnava szentek élete és tanításai; A Csaitanja-csaritámrita filozófiája Deviáns kultuszok a gaudíja vaisnavizmusban; Ájurvédikus dietetika.  
 • Fő kutatási területe: A gaudíja-vaisnavizmus újkori története és európai megjelenése.
 • Életpálya: A Szegedi Tudományegyetemen végzett 2001-ben történészként és történelemtanárként, valamint művelődésszervezés-média szakon és vallástudomány szakirányon. Vaisnava teológus BA diplomáját 2014-ben, MA diplomáját 2016-ban vette át a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Jelenleg az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatja tanulmányait.
 • Publikációs lista
 • Hallgatói értékelések
 • E-mail: lengyel.piroska[kukac]bhf.hu

 • ADAMIK VIKTÓRIA (1975)
 • Jógatanár
 • Tanított tárgya: Ászanák és pránájáma gyakorlatok.
 • Életpálya: A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester (BA) szakát 2018-ban, majd a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola belső főiskolai jógaoktatói képzését 2020-ban végezte el. Tapasztalatait többek között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola csillaghegyi és Blaha Lujza téri stúdiójában, valamint a Tulasi Jógastúdióban szerezte.
 • E-mail: viktoria.adamik[kukac]gmail.com
 • GOJDÁR ILDIKÓ (1966)
 • Jógatanár
 • Tanított tárgya: Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat. 
 • Életpálya: 2017-ben szerzett diplomát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester (BA) szakán. 2019-ben elvégezte a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola belső főiskolai jógaoktatói képzését. Oktatói tapasztalatokat szerzett a Mamata Lélek- és Mozgásműhely és a Kemko Jóga Stúdióban is.
 • E-mail: gojdarildiko[kukac]gmail.com

 • KOVÁCS-MODLA ANGELIKA (1995)
 • Jógatanár
 • Tanított tárgya: Ászana és pránájáma gyakorlat.
 • Életpálya: 2017-ben szerzett diplomát Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester (BA) szakon. 2019-ben elvégezte a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola belső főiskolai jógaoktatói képzését. Tapasztalatait különböző stúdiókban, többek között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola csillaghegyi és Blaha Lujza téri stúdiójában szerezte.
 • E-mail: modla.angelika[kukac]bhf.hu

 • KÓKAI KRISZTINA (1971)
 • Jógatanár
  Tanított tárgya: Kismama jóga specializáció
  Életpálya: 1991-ben szülésznőként végzett. 2022-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vaisnava jógamester (BA) szakon szerzett oklevelet. 2022-től a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán részt vesz a belső főiskolai jógaoktatói
  képzésen. További tanulmányok: gerincterápiás jógaoktató, dúla, kismama és gyerekjóga oktató, női jógaoktató.
  E-mail: kokai.krisztina[kukac]bhf.hu

 • NIKODEMUS KATALIN – Karuná Szindhu Déví Dászí (1972)
 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: Jógaélettan; Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat. 
 • Életpálya: 1995-ben szerzett diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanító – magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. 2009-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vaisnava teológus (BA), 2012-ben a vaisnava jógamester (BA) szakon szerzett oklevelet. 2011-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán részt vett a belső főiskolai jógaoktatói képzésen, majd 2018-ban a Főiskola vaisnava teológus (MA) szakán is megszerezte diplomáját. 2017 óta a Yoga Alliance International által minősített jógaoktató.
 • Publikációs lista
 • E-mail: nikodemus.katalin[kukac]bhf.hu

 • SALAMON ALEX (1992)
 • Jógatanár
 • Tanított tárgya: Ászanák és pránájáma gyakorlatok. 
 • Életpálya: A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester (BA) szakot 2018-ban szerzett diplomát, majd ugyanebben az évben elvégezte a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola belső főiskolai jógaoktatói képzését. Tapasztalatait különböző stúdiókban, többek között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola csillaghegyi és Blaha Lujza téri stúdiójában szerezte.
 • Publikációs lista
 • E-mail: salamon.alex[kukac]bhf.hu

 • SCHANTL JUDIT (1980)
 • Jógatanár
 • Tanított tárgya: Gyerekjóga specializáció
 • Életpálya: 2003-ban Gyógypedagógiai-asszisztensként végzett, és 2019-ig dolgozott a szakmában. 2022-ben szerzett diplomát Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester (BA) szakon. Gyermekjóga oktatással 2019 óta foglalkozik. Ezen kívül Gyermek komplex mozgásfejlesztő (Fitness Akadémia), Gyermek SZTM – szenzomotoros testtartásjavítás mozgásfejlesztéssel – tréner (Feövenyessy Medical Fitness Akadémia), Kismama és baba-mama jógaoktató (Sarasvati Oktatási Központ) tanfolyamokat végzett. Az oktatás mellett kismamajóga, baba-mama jóga, gyermekjóga, hatha jóga, valamint BellyFit mozgástréning órákat tart. Oktatói tapasztalatait különböző stúdiókban, többek között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola csillaghegyi és Blaha Lujza téri stúdiójában szerezte.
  E-mail: schantl.judit[kukac]bhf.hu

  • HOLOD NATÁLIA (1982)
  • Nyelvtanár
  • Tanított tárgya: Szanszkrit nyelv.
  • Tanulmányok: A Zsigmond Király Főiskolán 2009-ben végzett a Nemzetközi kapcsolatok szakreferenseként. Vaisnava teológia BA diplomáját 2015-ben,  vaisnava teológia MA diplomáját pedig 2020-ban szerezte a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán.
  • E-mail: holod.natalia[kukac]bhf.hu

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.

KOMJÁTI ZSUZSANNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az eddigi legnagyobb fejlődésem ebben a félévben történt. Nagyon korrekt, megfelelő egyensúly a szigor tekintetében, de ugyanakkor magas empátiás készséggel rendelkezik. Nem volt unalmas perce az óráknak, megfelelő motivációt adott.

Komjáti Zsuzsa nagyon jól képzett, nagyon jó oktatói vénával rendelkező precíz, pontos kiváló jógatanár. Az órákra mindig nagyon felkészülten érkezik, maximálisan kézben tartja az órák menetét. Nincs egyetlen minutum dumcsikálás, egyetlen feleslegesen elhangzott mondata sem. Nagyon fegyelmezett, magabiztos, önmagával szemben is maximalista. Kiválóan instruál.

Zsuzsi kiváló tanár, aki kedvesen is tud motiválni.