7. sūtra

pratyakṣa-anumāna-āgamā pramāāni

Az érvényes ismeret megszerzésének [módszerei] az érzékszervi tapasztalás, a következtetés és a szent hagyományok [múltból] alászálló tanításai. [I.7.]

Ebben a sūtrában a szerző az érvényes, valós tudás megszerzésének három legfontosabb módját emeli ki, amelyeket egy lelki gyakorlónak használnia kell. A felsorolás sorrendje is fontos, amely jelzi azt, hogy minél finomabb, vagy nehezebben megközelíthető „tárgyról” van szó, annál érzékenyebb, illetve képesítettebb tudásszerzési folyamatra van szükségünk.

Az érzékszervi tapasztalás (pratyaka) elsősorban az éktárgyak megjelenését érinti a tárgyak általános és speciális jellemzőinek figyelembevételével. Ezeknek a jellemzőknek a tapasztalása illetve az ezáltal létrejött tudattartalom az, amely raktározódik a cittában.

A folyamat eredménye az anyagi tudatban bekövetkezett változás, illetve az e tudatváltozásról szóló tudás. A feltételekhez kötött élőlény önmagáról alkotott képe e tudatváltozással kiegészülve módosul. A pratyakṣatémakörébe tartozik még a különböző mentális jelenségek és valóságok tapasztalása is, amelyeket belső érzékszervként az elme (manas) érzékel. Ilyen például a „rosszkedv, a mámor, a mentális üresség” belső tapasztalása. A logikai következtetésről és a szent hagyományok tanításairól részletesen a következő két bejegyzésben írok majd.

Az érzékszervi tapasztalás bár alkalmas a valós ismeretek megszerzésére, mégis kritikával kell fogadnunk az eredményeit. Nem árt tudatosítanunk magunkban, hogy van egy adott érzékelési tartomány amelyben megfelelően működik, de még az ebben a tartományban tapasztaltak megfelelő értelmezését is befolyásolja az elménk, illetve az anyagi tudatunk állapota.

Szerző: Gaura Krisna Dásza

Forrás: gaurakrisna.hu

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről tanulmányozni a bejegyzéseket.

A Jóga-szútra első és második kötete megrendelhető itt!