A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 2015 és 2019 között megjelent kiadványainak annotált bibliográfiája


Ossza meg!


A Főiskola magyar nyelvű kiadványai a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola mint kiadó neve alatt jelentek meg. Angol nyelvű kiadványok esetén a Főiskola a Bhaktivedanta College Press nevet használja kiadói névként, amit az Arculati útmutató nevű főiskola szabályzatban rögzítettünk. Így Bhaktivedanta College Press kiadói név alatt jelent meg a Yoga-sūtra – Part One: Samādhi-pāda című, angol nyelvű könyv nyomtatott és e-pub kiadása.

 

KÖNYVEK

 

Yoga-sūtra – Első rész: Samādhi-pāda

Szerző: Gaura Kṛṣṇa Dāsa (Dr. Tóth-Soma László)

Kiadó: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A megjelenés éve: 2015. Második kiadás: 2017. Oldalszám: 208.

Tartalom: A szerző, főiskolánk rektor-helyettese Patandzsali Jóga-szútráit szakavatott módon, az eredeti szanszkrit nyelvű szövegből fordította le, s a szútrákhoz írt magyarázataiban a jóga elméleti-filozófiai tanításainak bemutatása mellett az önmegvalósítást gyakorló jógik életére vonatkozó számtalan útmutatást is közkinccsé tesz. Tudásának és több mint két évtizedes gyakorlati tapasztalatának fényében megbízható segítséget nyújt mindazok számára, akik a jóga útján szeretnék megismerni önmagukat és örök kapcsolatukat minden dolog végső forrásával.

 

Szeress, és tégy, amit akarsz: A Bhagavad-gītā a jógáról és a gondtalan életről

Szerző: Bakaja Zoltán

Kiadó: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A megjelenés éve: 2015. Oldalszám: 234

Tartalom: A kötet a szerző két, az ind filozófia egyik fő művéről, a Bgagavad-gītāról szóló tanulmányát tartalmazza. Az első tanulmányban az identitás, a vágy és a szükségletek témaköreit járja körül a szerző, a másodikban pedig a jóga fogalmát tisztázza a Bhagavad-gītā tanitásai szerint.

 

Vallásközi beszélgetések: Kereszténység és vaisnavizmus

Szerkesztette: Banyár Magdolna

Kiadó: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Szerzők: Béres Tamás, Gaura Krisna Dásza (Dr. Tóth-Soma László), Jóób Máté, Kránitz Mihály, Mandzsarí Dévi Dászí (Magyar Márta), Sivaráma Swami, Szuromi Szabolcs

A megjelenés éve: 2016. Oldalszám: 118

Tartalom: A könyv a 2015-ben, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán keresztény és vaisnava teológusok között lezajlott vallásközi párbeszéd szövegét tartalmazza. Érintett témák: Istentan, a lélek, az anyagi világ, az emberi létezés célja.

 

Yoga-sūtra – Part One: Samādhi-pāda (angol nyelvű)

Szerző: Gaura Kṛṣṇa Dāsa (László Tóth-Soma)

Kiadó: Bhaktivedanta College Press

A megjelenés éve: 2017. Oldalszám: 284

Tartalom: lásd fentebb, a magyar kiadásnál.

 

Yoga-sūtra – Második rész: Samādhi-pāda

Szerző: Gaura Kṛṣṇa Dāsa (Dr. Tóth-Soma László)

Kiadó: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A megjelenés éve: 2017. Oldalszám: 284

Tartalom: A Yoga-sūtra második fejezete a rendszeres gyakorlásról szól, és különös hangsúlyt fektet a jóga gyakorlati aspektusára.

 

Yoga-sūtra – Part One: Samādhi-pāda (epub) (angol nyelvű)

Szerző: Gaura Kṛṣṇa Dāsa (László Tóth-Soma)

Kiadó: Bhaktivedanta College Press

A megjelenés éve: 2019. Oldalszám: 349

Tartalom: lásd fentebb, a magyar kiadásnál.

 

Jóga tiszta forrásból (második, bővített kiadás)

Szerzők: Gaura Kṛṣṇa Dāsa (Dr. Tóth-Soma László), Medvegy Gergely, Raṅginī Devī Dāsī (Képes Andrea), Kapisinszky Judit

Kiadó: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A megjelenés éve: 2019. Oldalszám: 720. Közel 400 ászana-fotóval, ábrákkal és táblázatokkal.

Tartalom: A jóga sokezer éves hagyománya az ősi Indiából származik, különböző rendszerei egyidősek a Védákkal. Rendkívül összetett szellemi tanítása mellett különböző testgyakorlatokat, relaxációs és meditációs technikákat tanít, amelyek által segít megőrizni az ember biológiai és mentális egyensúlyát. A jóga célja nemcsak a test fiatalon tartása. Szellemi és lelki tudomány lévén megtanít bennünket nyitott szemmel járni, hogy elemző módon szemlélhessük önmagunkat s a körülöttünk lévő világot. A jóga egy életmód, az önfejlesztés tudománya, mely új távlatokat nyit az ember számára: az egészség, a harmónia, a béke, a stresszmentes élet, s az önmegvalósítás magasabb rendű egységét.

 

 

TATTVA FOLYÓIRATOK

 

Bhāgavatam és episztemológia

A megjelenés éve: 2015. Oldalszám: 129

Szerkesztő: Mahārāṇī Devī Dāsī (Dr. Banyár Magdolna)

Szerzők: Ātmārāma Dāsa (Aleksandar Uskokov), Drutakarma Dāsa (Michael A. Cremo), Köves Slomó, Mahārāṇī Devī Dāsī (Banyár Magdolna), Rādhānātha Dāsa (Sonkoly Gábor), Rátkai Gergő, Śacīsuta Dāsa (Tóth Zoltán), Śivarāma Swami Mahārāja, Śyāmasundara Dāsa (Bakaja Zoltán), Sākṣi-gopāla Dāsa (Schnitchen Csaba)

Tartalom: A Bhāgavatam és az episztemológia szorosan összetartoznak, hiszen a Bhāgavata-purāṇa nem más, mint a legfontosabb és végső tudásforrás és bizonyíték a vaiṣṇava-vedānta minden kérdésében, különösen a kali-yugában, amelyben most is élünk.

Online elérhetőség: https://tattva.hu/issue/tattva-19-bhagavatam-es-episztemologia/

PDF változat online: https://tattva.hu/tattva_19.pdf

 

Környezetvédelem – Fenntartható társadalom

A megjelenés éve: 2016. Oldalszám: 141

Szerkesztő: Mahārāṇī Devī Dāsī (Dr. Banyár Magdolna)

Szerzők: Darvas István, Halmai Zsuzsa, Harirāṇī Devī Dāsī (Baranyai Gyöngyvér), Hári Beáta, Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (Tasi István), Kṛṣṇa­līlā Devī Dāsī (Danka Krisztina), Mahārāṇī Devī Dāsī (Banyár Magdolna), Śivarāma Swami Mahārāja, Śyāmasundara Dāsa (Bakaja Zoltán), Sākṣi­gopāla Dāsa (Schnitchen Csaba)

Tartalom: A környezetvédelem és a fenntartható társadalom problémái. A 2015-ös jubileumi (X.) Létkérdés Konferencia vizsgálati területei.

Online elérhetőség: https://tattva.hu/issue/tattva-20-kornyezetvedelem/

PDF változat online: https://tattva.hu/tattva_20.pdf

 

A védikus oktatás elmélete és gyakorlata

A megjelenés éve: 2017. Oldalszám: 107

Szerkesztő: Mahārāṇī Devī Dāsī (Dr. Banyár Magdolna)

Szerzők: Csadó Szilvia, Gaura Kṛṣṇa Dāsa (Tóth-Soma László), Halmai Zsuzsa, Īśvara Kṛṣṇa Dāsa (Tasi István), Jeney Anna, Karuṇā-sindhu Devī Dāsī (Nikodemus Katalin), Mahārāṇī Devī Dāsī (Banyár Magdolna), Mañjarī Devī Dāsī (Magyar Márta), Puṣkariṇī Devī Dāsī (Markwarthné Lengyel Piroska)

Tartalom: A TATTVA ezen száma a tradicionális indiai oktatási rendszert mutatja be mind az elmélet, mind a gyakorlat szintjén, amelynek szellemében a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatói is igyekeznek a munkájukat végezni, ami a 21. században rengeteg kihívással jár. A 2016 december 2-án a Főiskola által rendezett XI. Létkérdés Konferencián, melynek címe: Guruszerepben – Van tanulás példa nélkül? volt, a Főiskola előadói bemutatták a hagyományos, a guru kiemelt szerepén alapuló védikus oktatás alapelveit; másrészt pedig ismertették, milyen módon és milyen eredménnyel igyekeznek mindezeket megvalósítani. A lapszám a konferencia előadásait is tartalmazza.

Online elérhetőség: https://tattva.hu/issue/tattva-21-vedikus-oktatas/

PDF változat online: https://tattva.hu/tattva_21.pdf

 

Szegénység és gazdagság a világvallásokban

A megjelenés éve: 2018. Oldalszám: 105

Szerkesztő: Mahārāṇī Devī Dāsī (Dr. Banyár Magdolna)

Szerzők: Béres Tamás, Darvas István, Galla Zoltán, Gaurasundara Kṛpāmoya Dāsa (Rátkai Gergő), Kuszák Ágnes, Mahārāṇī Devī Dāsī (Banyár Magdolna), Raṅgiṇī Devī Dāsī (Képes Andrea), Sulok Zoltán Szabolcs, Śyāmasundara Dāsa (Bakaja Zoltán)

Tartalom: Folyóiratunk e számának fő témáját – hagyományainkhoz híven – ismét a BHF éves tudományos fóruma, a Létkérdés Konferencia szolgáltatta. A 2017-es rendezvény ugyanis az egyik legalapvetőbb társadalmi tényről, az ember anyagi javakkal való ellátottságáról, a gazdagságról és a szegénységről szólt.

Online elérhetőség: https://tattva.hu/issue/tattva-22-szegenyseg/

PDF változat online: https://tattva.hu/tattva_22.pdf

 

Jóga 4.

A megjelenés éve: 2019. Oldalszám: 111

Szerkesztő: Mahārāṇī Devī Dāsī (Dr. Banyár Magdolna)

Szerzők: Csicsicsné Deák Ágnes, Daszkál Anett, Komjáti Zsuzsanna, Mahārāṇī Devī Dāsī (Banyár Magdolna), Raṅgiṇī Devī Dāsī (Képes Andrea), Salamon Alex, Török Szofi Sára

Tartalom: Negyedik alkalommal jelent meg a Tattva, kimondottan a jóga témájával foglalkozó írásokkal. A folyóirat ezen számának gerincét a BHF hallgatóinak megírt és megvédett szakdolgozatainak rövidített változatai adták.

Online elérhetőség: https://tattva.hu/issue/joga-4-23-2019-nov/

PDF változat online: https://tattva.hu/tattva_23.pdf

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.