MENÜMENÜ

Főiskolai oktatóink


Ossza meg!


Ezen az oldalon megismerheti Főiskolánk oktatóit és böngészhet főbb publikációik között.


BAKAJA ZOLTÁN Sjámaszundara Dásza
(1971)

 

 • Tanársegéd, a BHF Elméleti és Alkalmazott Jóga-tudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese.
 • Fő tanított tárgyai: a főiskolán zenét és különféle szentírásokat tanít. Főbb Publikációi: A Bhagavad-gítá tanítása (2004), A szent név filozófiája (2005), Szeress, és tégy, amit akarsz (2015).
 • Fő kutatási területe: a Bahagavad-gítá értelmezése és fordításai.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: 1994-ben kapott mélyhegedű-művész, -tanár képesítést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tagozatán, 2005-ben Waldorf-osztálytanító oklevelet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szakirányú továbbképzésén, majd 2011-ben vaisnava teológus, 2014 pedig vaisnava jógamester diplomát a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának a hallgatója.

DR. BANYÁR MAGDOLNA Mahárání Déví Dászí
(1964)

 • Főiskolai tanár, rektor (2012- )
 • Fő tanított tárgyai: A hinduizmus társadalom- és jogfilozófiája; vaisnava szertartástan; a Krisna-tudat alapjai; Bhágavata-purána; Bhakti-raszámrita-szindhu; vaisnava etikett.
 • Fő kutatási területe: A védikus társadalom felépítése, működése és aktualizálása a modern korban.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Közgazdász diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (1986), szociológus diplomáját pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1993) kapta. PhD fokozatát az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában szerezte társadalomtörténeti témában (2012).  A TATTVA folyóirat főszerkesztője. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 1998-ban kapott első, 2000-ben pedig második avatást.

DR. DANKA KRISZTINA
Krisna-lílá Déví Dászí

DR. HALMAI ZSUZSA
Szávitrí Déví Dászí
(1975)

 • Főiskolai adjunktus, a szakmai gyakorlatok főszervezője, fogyatékosügyi koordinátor.
 • Fő tanított tárgyai: A Főiskola mindkét szakán több kurzus keretén belül oktat személyiség- és jógapszichológiát, általános anatómiát és élettant, valamint az egészségtan és a kutatásmódszertan alapjaival ismerteti meg a hallgatókat.
 • Fő kutatási területe: A major depressziós epizódban szenvedő betegek genetikai és fenotípusos jellemzőinek összehasonlító vizsgálata.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári oklevelet 2004-ben, majd ugyanezen az egyetemen 2012-ben pszichológia szakon végzett. Tanulmányait a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolájában folytatta, disszertációját 2016-ban védte meg „A depresszió biomarkereinek vizsgálata” címmel. Lelki tanítómestere, H. H. Sivaráma Szvámí 2000-ben fogadta el tanítványának.

JENEY RITA
Amritánanda Déví Dászí
(1978)

 • Főiskolai adjunktus
 • Fő tanított tárgyai: A szanszkrit nyelv, India története, művészete, irodalma és szent helyei.
 • Fő kutatási területe:  2001-től kezdve évente vett részt indiai régészeti kutatásokban.  2009 óta ezek a kutatások elsősorban az Indus Civilizáció lelőhelyeinek feltárását célozzák. Doktori tanulmányait az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájában végzi India régészettörténete témában, együttműködésben a Pune-i Deccan College Post-Graduate and Research Institute-tel (Mahárástra, India).
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Budapesten született 1978-ban. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol 2006-ban régész, 2007-ben pedig indológus diplomát szerzett. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatási munkájában 2001 óta vesz rész, 2011 óta főiskolai adjunktusként. A Magyarországi Krisna-tudatú hívők Közösségében 2002-ben kapott első, majd 2009-ben második avatást.

KAPISINSZKY JUDIT
(1957)

 • Óraadó jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlat I.-III.
 • Életpálya: 1975-ben végzett Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. 25 év mérnöki munka után, 2002-től már csak a jógát tanítja. Számos helyen képezte magát, és a mai napig folytatja a tanulást, az önképzést a tanítás mellett. Célja, hogy mindenkivel megszerettesse a jógát. Fitness Instruktor – Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Továbbképző Intézet, International Wellness Institute, Kismama Jóga Oktató-Baba Mama Jóga Oktató – Padma Jógastúdió, Pilates Oktató – Body and Soul Personal Training Fitness System, Sportoktató – Sport rekreáció – Budai Sportoktató Akadémia, Birthlight Diploma in Perinatal Yoga, Yogic Sudies Europe 1, Satyananda Yoga Academy Europe, Vaisnava jógamester – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Oktatók képzésére jogosító képzés – Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL Certificat. Jógaoktatói tapasztalatait több helyen szerezte, Padma Jógastúdió, Darshan Jógastúdió, Páva Jógastúdió, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola. Ismereteit indiai tanulmányi és zarándokutakon mélyítette.

KÉPES ANDREA
Ranginí Déví Dászí
(1979)

 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: jógagyakorlat, relaxáció és csakrameditációs technikák.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 2002-ben. 2013-ban a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán vaisnava jógamesterként végzett. Mesterszakos tanulmányai ugyanitt folyamatban vannak teológiából. A Főiskola mindkét szakán oktat retorikát, de főként a jógamester szakhoz kötődő gyakorlati képzésben vesz részt. Lelki tanítómestere, H. H. Sivaráma Szvámí 2013-ban fogadta el tanítványának, 2017-ben kapott Tőle avatást.

MAGYAR MÁRTA
Mandzsarí Déví Dászí

(1971)

 • Főiskolai adjunktus
 • Fő tanított tantárgyai: Szanszkrit nyelv, Bevezetés a Védikus Szentírásokba, Guru-tattva – A lelki tanítómesterek, Rámájana, Filozófiai istentan.
 • Fő kutatási területe: A Gaudíja-vaisnavizmus intézményesülése a 20. században.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Vaisnava teológusként 2008-ban végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Vallástudomány mester-diplomáját a Zsigmond Király Főiskolán szerezte 2010-ben. Jelenleg doktorjelölt az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programban. Lelki tanítómesterétől, Ő Szentsége Sivaráma Szvámítól 1990-ben kapott első, 1991-ben második avatást.

MARKWARTHNÉ
LENGYEL PIROSKA
Puskariní Dévi Dászi
(1977)

 • Oktató
 • Fő tanított tantárgyai: Világvallások 1. (India vallástörténete, hinduizmus, buddhizmus), Vaisnava szentek élete és tanításai 1-2, Deviáns vallási kultuszok a vaisnavizmusban, Bhágavata Purána 4., 11. és 12. ének, Bevezetés a Csaitanya-caritámritába, Ájurvédikus dietetika, Vaisnava szertartástan és Vaisnava etikett.
 • Fő kutatási területe: A gaudíja-vaisnavizmus középkori és újkori története, valamint India újkori városfejlődése.
 • Főbb publikációi: Sivaráma Szvámí: Varnásrama-kódex. Első kötet. A varnák. (recenzió)
 • Életpálya: Diplomáját történelemtanárként és művelődésszervezőként az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Főiskolai Karán vette át 2001-ben, melyhez média és vallástudomány szakirányokon is képzést szerzett. 2001 és 2016 között az MKTHK önkénteseként tevékenykedett, többféle területen (turizmus, oktatás, oltárszolgálat). Vaisnava teológusként 2016-ban végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola mesterképzésében. Lelki tanítómesterétől, H. H. Sivaráma Szvámítól 2006-ban kapott első, 2007-ben második avatást.

MEDVEGY GERGELY
(1983)

 

 • Jógatanár
 • Tanított tárgyai: bevezetés a jógagyakorlatokban, ászanák és pránájámák, relaxáció és csakra-meditáció, jógaélettan, jóga oktatásmódszertan.
 • Főbb publikáció: A Bhativedanta Hittudományi Főiskola jógás jegyzetei és a Jógapont.hu magazinba írt cikkei (www.jogapont.hu).
 • Életpálya: Vaisnava teológia diplomáját 2011-ben, míg vaisnava jógamester diplomáját 2012-ben szerezte a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Szakterülete a jóga gyakorlati és elméleti oktatása. Rendszeresen tart előadásokat ászana, pránájáma, relaxáció, meditáció, ájurvéda, jógaélettan, önismeret területein, illetve kutatásokat végez a jógagyakorlatok élettani és terápiás hatásait illetően.

NIKODEMUS KATALIN
Karuná Szindhu Déví Dászí
(1972)

 

 • Jógatanár
 • Fő tanított tárgyai: Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat, Relaxáció és csakrameditáció.
 • Életpálya: 1995-ben szerzett diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán tanító – magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. 2009-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán Vaisnava teológus (BA), 2012-ben a Vaisnava jógamester (BA) szakot végezte el. 2011-ben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán részt vett a Belső főiskolai jógaoktatói képzésen. 2015-től a Vaisnava teológus (MA) szak hallgatója.

RÁTKAI GERGŐ
Gauraszundara
Kripámója Dásza
(1980)

 • Tanársegéd, adminisztrátor: Magyar Tudományos Művek Tára
 • Fő tanított tárgyai: Könyvtár és internethasználati ismeretek, Nyája – A logikus érvelés alapjai, Puránikus irodalom, Brahma-szamhitá meditáció.
 • Fő kutatási területei: az indiai zene, logika és Krisna különböző megjelenési formáinak tudománya (avatára-tattva).
 • Főbb publikációi: One God in Countless Forms: based on Laghu-Bhāgavatāmṛta by Rūpa Gosvāmī (2017), A kalpāvatārák: Kṛṣṇa különböző formáinak megjelenései Brahmā egy napjában. (2015), A gauḍīya-vaiṣṇava zene irodalma (2013)
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Vaisnava teológia BA (2011) és MA (2016) diplomáit a BHF-en szerezte. Jelenleg PhD tanulmányait az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában folytatja. Diplomamunkájának témája: India kulturális öröksége. Első és második avatását 2016-ban kapta lelki tanítómesterétől, H.H. Jayapátáka Szvámítól.

DR. SCHNITCHEN CSABA
Száksi-gópála Dásza
(1977)

 • Főiskolai docens
 • Fő tanított tantárgyai: Puránikus irodalom; Védikus kozmogónia és kozmológia; Filozófiai logika és érveléstan; Mridanga és karatála, Általános anatómia és élettan.
 • Fő kutatási területe: Védikus ismeretelmélet, fenntarthatóság, mély ökológia.
 • Főbb publikációi: Schnitchen, Cs., Charman, D.J., Magyari, E., Braun, M., Grigorszky, I., Tóthmérész, B., Molnár, M., Szántó, Zs. (2006) Reconstructing hydrological variability from testate amoebae analysis in Carpathian peatlands. Journal of Paleolimnology, 36: 1-17.; Schnitchen, Cs. (2014) Robert Audi: Epistemology. A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge. Tattva XVII/1: pp. 139-146.
  Schnitchen, Cs. (2015) Ravi M. Gupta: The Caitanya Vaiṣṇava Vedānta of Jīva Gosvāmī: When Knowledge Meets Devotion. Tattva XVIII/1: pp. 117-123.; Schnitchen, Cs. (2016) A környezeti válság problémáinak megoldási lehetőségei a tudomány és a gauḍīya-vaiṣṇavizmus szempontjából. Tattva XIX/1.: pp. 23-37.
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Biológus/ökológus diplomáját a DE Természettudományi Karán szerezte 2002-ben. Doktori disszertációját környezettudományi témában védte meg 2007-ben summa cum laude minősítéssel, a DE TTK Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola Környezettudományi Doktori Programjában. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 2010-ben kapott első avatást.

DR. SONKOLY GÁBOR, DSC
Rádhánátha Dásza
(1969)

 • Címzetes főiskolai tanár
 • Fő tanított tárgyai: kutatásmódszertan, szakdolgozat konzultáció
 • Publikációs lista
 • Doktori oktatási tevékenység
 • Életpálya: Tudományos fokozatai, címei: Történettudomány kanditátusa, MTA (1998), a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales doktora (2000), habilitáció, ELTE BTK (2008), az MTA doktora (2017). Történész, az ELTE BTK docense, az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historigráfia Tanszék és Doktori Program vezetője. Öt mongoráfiája jelent meg, ebből egy franciául – Les villes en Transylvanie moderne, 1715-1857, 2011 – és egy angolul – Historical Urban Landscape, 2017. Emellett négy kötetet szerkesztett és több, mint hetven tudományos tanulmányt és könyvfejezetet írt. Fő kutatási témái: várostörténet, városi örökség, tértörténet, kulturális örökség és történettudomány, vallási örökség. Eddig száztíz nemzetközi konferencián adott elő és tíz ország tizenhat egyetemén volt vendégprofesszor. 1998-2004 között a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jogelődjének vezetője volt. 2009 óta a BHF Szenátusának tagja. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 1999-ben kapott első, 2001-ben második avatást.

DR. SZABÓ CSILLA
Asta Sakhí Déví Dászí

(1967)

 • Főiskolai tanár
 • Fő tanított tárgyai: India története  1. – Történettudományi módszertani alapok (BA); Guru-tattva (BA); Vaisnava szertartástan (BA); Kutatás módszertan (BA); Szakdolgozatírás BA); Srímad-Bhágavatam 10/1. Ének (MA)
 • Fő kutatási területe: Vaisnava szertartástan – Arcana
 • Életpálya: Történelem-orosz nyelv és irodalom tanári diplomáját az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen kapta (1992). PhD fokozatát az ELTE BTK Újkori Magyar Történelem Doktori Programjában kapta 19. századi magyarországi párttörténet témában (2002). Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 2000-ben kapott első, 2002-ben pedig második avatást.

DR. TASI ISTVÁN
Ísvara Krisna Dásza
(1971)

 • Adjunktus
 • Fő tanított tantárgyai: Bhagavad-gítá; Védikus és modern tudományelmélet.
 • Fő kutatási területe: A modern természettudományos és védikus világkép összehasonlítása, különös tekintettel az élővilág eredetére.
 • Fő publikációi: A természet IQ-ja (2002); Kereszténység és Krisna-hit (2004); Mi van, ha nincs evolúció? (2007)
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Kulturális antropológus diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1996-ban. Vaisnava teológusként 2005-ben végzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Doktori disszertációját tudománytörténeti témában védte meg 2016-ban summa cum laude minősítéssel, az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Doktori Programjában. Lelki tanítómesterétől, H.H. Sivaráma Szvámítól 1993-ban kapott első, 1995-ben második avatást.

DR. TÓTH-SOMA LÁSZLÓ
Gaura Krisna Dásza
(1967)

 • Főiskolai tanár, az Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszék vezetője, a főiskola szenátusának tagja
 • Fő kutatási területe: a védikus jóga-filozófia és pszichológia, valamint a jógahagyományok történeti vonatkozásai. A Magyar Akkreditációs Bizottság hittudományi albizottságának tagja és szakértője.
 • Fő tanított tantárgyai: Jógahagyományok, Meditáció elmélete és gyakorlata, Jóga-szútra.
 • Főbb publikációi: Veda-rahasya – Bevezetésa a hinduizmus vallásfilozófiájába (1997), Személyiségfejlesztés felsőfokon (2005), Jóga tiszta forrásból (2008), Jóga-szútra I. (2015), Tradicionális Jógaiskolák Magyarországon (2017)
 • Publikációs lista
 • Életpálya: Vallásfilozófus, jóga-meditáció oktató. Ph.D fokozatát a kalkuttai Rabindra Bharati University-n szerezte vallásfilozófia tudományterületen. 1994 ben harináma-diksa, majd 1996-ban mantra-diksa avatást fogadott el a Brahmá-Madhva-Gaudíya Vaisnava tanítványi láncolatban.

DR. UDVARVÖLGYI
ZSOLT ANDRÁS, PhD
(1973)

 

 • Történész, szociológus, óraadó oktató
 • Fő tanított tárgyai: Világvallások 2./A világvallások filozófiai rendszerei 2., ill. A retorika elmélete és gyakorlat1./Beszéd – és előadástechnika 1.).
 • Fő kutatási területe: Több mint húsz éve foglalkozik az iszlám vallással, a hazai, európai és közel-keleti muszlim közösségekkel.
 • Életpálya: Egyetemi tanulmányait történelem szakon az ELTE BTK-n, szociológia szakon az ELTE Szociológiai Intézetben végezte. Négy évig tanult az ELTE iranisztikai szakán, 1997 novemberében rövid távú külföldi tanulmányútra az iráni Iszfaháni Egyetemre utazott. Posztgraduális mester szakos, történelem (MA) diplomáját a budapesti Közép-Európai Egyetemen (CEU) szerezte. 1998 és 2009 között az államigazgatásban tevékenykedett, közalkalmazottként és köztisztviselőként. 2000-2002 között az MTA PTI tudományos segédmunkatársa. 2005-2008 között Isztambulban élt és dolgozott. Doktori (PhD) disszertációját 2009-ben védte meg a Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában („Meskó Zoltán egy politikusi pályakép). Felsőoktatással 2009 tavasza óta foglalkozik, a Zsigmond Király Főiskola (jelenleg Egyetem). Cikkei, tanulmányai 1999 óta rendszeresen jelennek meg hetilapokban, folyóiratokban, szakmai kiadványokban, több könyv szerzője és szerkesztője, konferenciák rendszeres résztvevője. Több OKJ-s képzés, egyéb felsőoktatási intézmények megbízott előadója. 2010-2013 között pályázati szakértőként, projektmenedzserként dolgozott. Jelenleg a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense és szakfelelőse.
 • Publikációs lista

 

BHF Hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!