MENÜMENÜ

Jógaoktatási hagyományunk


Ossza meg!


Az ászana és a pránájáma gyakorlásunk szellemisége és gyakorlata is a vaisnava hagyományt követi, amely szerint a testgyakorlatok a test egészségesen tartását, az elme kontrollálását és a tudat alacsonyabb kötőerők fölé emelését segítik elő annak érdekében, hogy azután a testet és az elmét az önmegvalósítás eszközeként a Legfelsőbb Úr szolgálatában foglaljuk le.


A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola ászana- és pránájáma-oktatásának (az oktatott 93 ászanából és 9 pránájáma gyakorlatból 46 ászana és 3 pránájáma gyakorlat) szellemi-filozófia háttere a himalájai Gangótri közelében, a hegyekben élő ún. Srí-vaisnava vonal mestereinek tudásából táplálkozik, akikkel a főiskola oktatóinak aktív, élő kapcsolata van. Az ő felhatalmazásukkal és irányelveik alapján történik ezeknek az ászanáknak a tanítása. Oktatási programunk mindezek mellett több más ászana- és pránájáma-gyakorlatot tartalmaz, amelyek együttesen segítenek abban, hogy hallgatóink alkalmassá váljanak a tradíciónkban gyakorolt testhelyzetek meditatív elsajátítására, és a jógát képesek legyenek a mai modern kor emberének szükségleteit figyelembe véve oktatni. Éppen ezért a fizikai gyakorlatokkal kapcsolatos módszertan a tradicionális ászana-oktatás módszerei mellett a modern mozgásterápia és a gyógytestnevelés eszközkészletéből is táplálkozik.

Oktatásunk kiterjed az ászana-variációkra, a kiegészítő gyakorlatokra és a rávezető technikákra is, amelyek összeállítása és használata figyelembe veszi az anatómia, az egészségtan, az élettan, a mozgásterápia szempontjait is. Hallgatóink a kapott tudás birtokában – a helyet, az időt és a körülményeket figyelembe véve – képesek lesznek majd az ászanákat és a jóga teljes rendszerét alkalmazni, illetve azt mások számára oktatni.

Azok a hallgatók, akik a hároméves képzés végére oktatásunk tradicionális részének életmódbeli, valamint lelki életre vonatkozó irányelveit is magukévá és mindennapjaik részéve teszik, egy fogadalomtételt követően jogot kaphatnak arra, hogy a Vrindávana-Gangótri Jógarendszert oktassák. Ennek feltételeiről lentebb található információ, a Vrindávana-Gangótri Jógarendszer részletes leírásában.

Vrindávana-Gangótri Jógarendszer
„Tiszta út az eredeti forrásból”

A szóban forgó elnevezés a főiskola által oktatott jóga tradicionális hátterére utal, amely a vaisnava hagyományokon keresztül száll alá. A kifejezés első tagja Vrindávana, szellemi-lelki hagyományunk központját jelöli, míg a Gangótri szó a Himalájában tevékenykedő Srí-vaisnava testvér-közösségünk központjára utal. E komplex jógarendszer a két központ tanításait egyesítve tartalmazza a jóga teljes skáláját. Az önmegvalósítás szellemiségének követése a Vrindávana székhelyű gaudíja vonal tanítómestereinek irányítása mellett zajlik, míg az ászana és pránájáma gyakorlatok végzése a Gangórtiban élő mesterek nyomdokain halad.

A Vrindávana-Gangótri Jógarendszer lelki aspektusában a védikus irodalom (Bhagavad-gítá, upanisadok, puránák) előírásainak követése, illetve a lelki gyakorlatok végzése biztosítja az önvaló és Isten megismerését, illetve kettejük kapcsolatának megértését. Ezek olyan konkrét gyakorlatok, mint a meditáció, Isten (Krisna) odaadó szolgálata, a jógaszentírások tanulmányozása, a vegetáriánus táplálkozás, az alapvető szabályozó elvek követése. Szellemi szinten az egyensúly fenntartásához a pránájáma-gyakorlás, a relaxáció és a jógaírások tanításain keresztüli látásmód nyújt segítséget. Ezen módszerek gyakorlása az elme lenyugvását és a tudat szattvikussá válását eredményezik, amely a tisztán transzcendentális lelki gyakorlatok végzését segíti. E jógarendszer különlegessége, hogy a pránájáma technikák mellé transzcendentális mantrát társít, melyeket alkalmazva a szádhaka (lelki gyakorló) az elme szabályzásán és az energetikai testének harmonizálásán túl a gondolatait az anyagi tudatszintről lelki tudatszintre emelheti.

A Vrindávana-Gangótri Jógarendszer fizikai testtel foglalkozó része a himalájai vaisnava jógík körében leginkább elterjedt, és a jóga sásztrákban leggyakrabban említett 46 tradicionális ászanaból áll. Az ászanák alkalmazásának univerzális elvei vannak, amelyek a felkészülésre, a kivitelezésre, a hatásokra, a gyakorlás sorrendjére, a levezetésre és az ászanák használatának céljára vonatkoznak. A testhelyzetek erős, rugalmas és egészséges testet adnak a jóginak, de végső céljuk az, hogy a kitartásuk közben a meditáció során létrejött tudati változások korlátok nélkül fenntarthatóak legyenek. Így ezen metódusban a testtartások mellé transzcendentális mantrák kerülnek, amelyek mentális vagy hangos ismétlése közben a jógí lelki, meditációs állapotba kerülhet.

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola és a két testvérközösség együttműködésével − vagyis a Srí-vaisnava és a Brahmá-vaisnava tanítóink útmutatásai alapján − újra felelevenednek a jóga gyakorlásának időtlen elvei, melyeket tovább vezetve és a nyugati ember igényeihez igazodva megalakult a Vrindávana-Gangótri Jógarendszer. Az elveket követve és a főiskola oktatásmódszertanát alkalmazva olyan rendszerben egyesülnek a jóga elemei, hogy az mindenki számára könnyen elfogadható és gyakorolható legyen.

A jóga egyes elemei viszonylag szabad sorrendben és a hely, az idő és a körülmények figyelembevételével változatosan alkalmazhatóak. A gyakorlatok teljes palettája mentális ráhangolódásból, fizikális ráhangolódásból (bemelegítés), ászana-, és pránájáma-gyakorlatokból, relaxációból és meditációból áll, kiegészítve az életmóddal kapcsolatos alapelvekkel és az aktív odaadó szolgálattal.

A gyakorlás mind a kezdők, mind pedig a haladó gyakorlók számára egy hiteles tanító irányítása alatt javasolt. Addig, amíg a jógát tanuló nem ismeri a gyakorlás elveit teljességében, addig érdemes a Vrindávana-Gangótri Jógarendszer gyakorlatsor menü alatt lévő sorrendet követni. Ez mindenki számára komoly fejlődést biztosít.

A Vrindávana-Gangótri Jóga egy olyan életvezetési rendszer, amely magában foglalja a jóga egyes elemeinek szisztematikus, életmódszerű gyakorlását. Az oktatói évente megújítandó fogadalmat tesznek ezen elvek és gyakorlatok betartására.

BHF Hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

MENÜMENÜ