MENÜMENÜ

Vaisnava teológia mesterképzés


Ossza meg!


Mi vár Önre a vaisnava teológia MA mesterszakon? Milyen a képzés?


Tudományos vallásbölcselet

A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait. A főiskolai képzés 4 féléven keresztül nappali tagozaton folyik, állami finanszírozott és önköltséges formában (140.000 Ft/félév).

A gaudíja-vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Gószvámík kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben.

Aktuális, széleskörű ismeretek

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre, valamint tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A törzsanyag a következő három tanulmányi területre osztható: irodalomtörténeti ismeretek, exegetika, valamint módszertani szakterület.

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek

 • BA diploma (Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester, Vallástudomány, Kulturális antropológia, Indológia), minimum jó (4) minősítéssel, vagy Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester BA szakon elvégzett legalább 172 kredit minimum jó (4) átlaggal plusz bármilyen alapszintű diploma.
 • A Vaisnava teológián kívül minden más BA szak esetében szükséges különbözeti vizsgák minimum jó (4) átlaggal
 • Minimum középfokú nyelvvizsga
 • Legalább B1 szintű angol nyelvű olvasási és szövegértési készség
 • Vegetáriánus életvitel
 • Erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezési lap kitöltéséről

Teológia MA szakunkra jelentkezhet az online jelentkezési lap kitöltésével. Vagy kinyomtathatja a papír alapú jelentkezési lapot, amelyet kitöltés után postai úton juttathat el hozzánk.

Jelentkezését az is benyújthatja, aki a jelentkezéskor még nem rendelkezik BA diplomával, de 2018. szeptembere előtt előreláthatólag meg fogja azt szerezni.

A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni az alábbiakat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • személyi igazolvány fénymásolata (mindkét oldal)
 • lakcímkártya fénymásolata (mindkét oldal)
 • érettségi bizonyítvány másolata
 • felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • motivációs levél

Amennyiben van

 • VTDK vagy OTDK oklevél fénymásolata
 • Bhakti-sásztri oklevél fénymásolata
 • Bhakti-vaibháva oklevél fénymásolata

A BHF Vaisnava jógamester BA szakáról jelentkezőknek az alábbi 6 tantárgyból kell különbözeti vizsgát tenniük

 1. Szanszkrit II-IV.
 2. Az odaadás nektárja
 3. Puránikus irodalom I-II. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)
 4. Mádhurja-kadambiní
 5. Deviáns vallási kultuszok a vaisnavizmusban
 6. Vaisnava szentek élete és tanítása I-II.

Más szakról (Vallástudomány, Kulturális antropológia, Indológia) érkezőknek 9 tantárgyból kell vizsgázniuk

 1. Szanszkrit (kivéve az Indológus BA-ról)
 2. Bhagavad-gítá
 3. Bevezetés a védikus szentírásokba
 4. A védikus filozófia irányzatai (Sad-darsana) (kivéve az Indológus BA-ról)
 5. Vaisnavizmus irányzatai
 6. Náma-tattva I. (Harináma-csintámani)
 7. Az odaadás nektárja
 8. Bhagavat-tattva
 9. Puránikus irodalom I-II. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)

Vaisnava jógamester szakos hallgatók számára a szanszkrit nyelvi felkészítő a Vaisnava teológia BA-szak szanszkrit képzése keretében történik, a Szanszkrit II-IV. tárgyak felvételével.

Más szakokról érkezők egyénileg készülhetnek fel a szanszkrit különbözeti vizsgára.

A Vaisnava teológia mesterképzés felvételi eljárása két részből áll

Motivációs levél (2000-2500 n), amely tartalmazza

 • A jelentkező vaisnava teológiai elméleti és gyakorlati jártasságának rövid bemutatását. (500-700 n)
 • Az eddig hallgatott vaisnava teológiai tárgyak rövid bemutatása
 • A felvételiző hitgyakorlatára vonatkozó információk (Japa meditáció rendszeressége, szabályzó elvek követése, az MKTHK templomainak látogatása, stb.)
 • Annak rövid leírása, hogy a BHF milyen hatással van/volt az életére.
 • Az MKTHK-hoz kapcsolódó egyéb képzések látogatása.
 • Krisna-völgyi és/vagy indiai zarándokutakon való részvétel.
 • Tanácsadói csoportban való tagság.
 • Az MKTHK-ban végzett esetleges önkéntes szolgálat bemutatása.
 • Lelki tanítómesterrel való esetleges kapcsolat bemutatása.
 • Annak leírását, hogy a jelentkező milyen szándékkal jelentkezik a mesterképzésre, mit szeretne elérni. (300-500 n)
 • Egy lehetséges szakdolgozati témához kapcsolódó kutatás rövid bemutatása. (1200-1500 n)

Szóbeli vizsga, amelynek során

 • A vizsgabizottság megismeri a jelentkező tudását a motivációs levélhez kapcsolódó kérdések alapján.

Pontozás

Nem tehet szóbeli vizsgát az a jelentkező, akinek a motivációs levelére adott értékelés nem éri el legalább a 15 pontot.

A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám: 100 pont.

 • teljesítmény alapján szerezhető maximum vizsgapont: 75 pont;
 • a motivációs levéllel maximum szerezhető pontszám: 30 pont.
  • teológia ismeretek és gyakorlat maximum 10 pont
  • szándék bemutatása maximum 10 pont
  • kutatási terv maximum 10 pont
 • a szóbeli vizsgán szerezhető maximum pontszám: 45 pont;
  • teológiai ismeretek maximum 15 pont
  • szándék ismertetése, hitelessége maximum 15 pont
  • kutatási terv bemutatása maximum 15 pont
 • többletpontból maximum 25 pont számítható be:
  • VTDK vagy OTDK 1-3. helyezésért: 1. helyezés 3 pont, 2. helyezés 2 pont, 3. helyezés 1 pont.
  • Oklevél jeles minősítése esetén 5 többletpont jár.
  • Nyelvtudásért:
   • Szanszkrit záróvizsga jeles 5 pont
   • Angol felsőfokú nyelvvizsga 5 pont
   • Egyéb felső- vagy középfokú nyelvvizsga: 2 pont (több nyelv is lehet)
  • Teológiai szakvizsgáért:
   • Bhakti-sásztri vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.
   • Bhakti-vaibháva vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.

Vaisnava teológia mesterképzésre jelentkezőknél elvárás a vegetáriánus életvitel.

Szanszkrit nyelvi követelmények

Az MA szak elkezdéséhez szükséges a BHF Vaisnava teológia BA szakán legalább jó eredménnyel elvégzett SZA4 tanegység (a jelentkezést megelőző három szemeszter valamelyikében elvégezve).

Azoknak a jelentkezőknek, akik ezzel nem rendelkeznek, szanszkrit nyelvből különbözeti vizsgát kell tenniük.

Azon  Vaisnava jógamester BA szakos aktív hallgatók, akik jelentkezni kívánnak a Vaisnava teológia MA szakra, a Vaisnava teológia BA szak megfelelő tanegységeinek felvételével és elvégzésével teljesíthetik ezt a feltételt. A Vaisnava jógamester diplomával rendelkezők térítésmentesen bejárhatnak a szükséges levelezős szanszkrit órákra. A szanszkrit különbözeti vizsga azonos a SZA4 záróvizsgával.

Tájékoztatásként, különösen az egyénileg felkészülő jelentkezők számára: a szanszkrit különbözeti vizsgához az alábbi témakörök elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása szükséges:

 • hangtan
 • dévanágarí írás
 • külső hangváltozások
 • I. és II. főnévragozás
 • I. igeragozás
 • névmások
 • passzívum

A szanszkrit különbözeti vizsga időpontja 2018. augusztus 15. 9:00-16:00.
A vizsga egy közös írásbeli és egy egyéni szóbeli részből áll.
Az írásbeli rész tartalma: szanszkrit szöveg magyar nyelvre fordítása;
a szóbeli rész tartalma: szanszkrit nyelvtani témakörök bemutatása.

Tudhatja, hogy jó választás az Ön számára a teológia mesterszak, ha:

 • széleskörű kulturális, társadalmi, vallásbölcseleti tudásra vágyik
 • elsajátítaná a kutatómunka módszertanát
 • kulturális intézményben, könyvkiadásban, kutatóintézetben dolgozna
 • szeretne a kultúrtörténet egy speciális területén szakemberré válni
 • mesterfokon tanulná a világvallások hasonlóságait és különbözőségeit
 • komolyan érdeklik az emberi lét alapkérdései
 • vonzza az archaikus társadalmak bölcsessége
 • tanulná a szentírások ősi nyelvét, a szanszkritot
 • fontos Önnek az elmélet mellett a gyakorlati spirituális fejlődés is
 • érdeklik a társadalmi szerepek, a szociológia
 • fontos Önnek az önfenntartás, fenntarthatóság modelljei
 • hiteles lelki, spirituális gyakorlóvá vagy vezetővé szeretne válni

Tantárgytérkép

BHF Hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!